Skip navigation

Kérdések, feladatok

 

 

1. Mik a keresztény nevelő legfontosabb tulajdonságai?

2. Milyen új kívánalmak jelentek meg Montaigne és John Locke írásai nyomán a pedagógus munkájával kapcsolatban?

3. A középszintű oktatás struktúráinak a kialakulása milyen módon jelenik meg a középiskolai tanári professzió intézményesülésében?

5. Vonjon párhuzamot a szövegben megjelenő klasszikus görög pedagógus és a barlanghasonlat között!