Skip navigation

Feladatok

 

 

1. a. Szakirodalmak felhasználásával készítsen max. 10-10 soros leírást arról, mit jelent az elsődleges és másodlagos forrás fogalma.

1. b. Válasszon ki a világhálón egy külföldi vagy hazai virtuális pedagógiai múzeumot, és készítsen róla rövid bemutatást.

2. a. Gyűjtsön írott elsődleges és másodlagos forrásokat a 20. század első felének hazai reformpedagógia-történetének vagy a gyerekek fegyelmezése történetének bemutatásához!

2. b. Tárja fel, melyek azok a főbb forrásanyagok, amelyek az Ön diákkorának valamely szakaszában látogatott iskola történetéhez vagy saját diákéveihez (személyes emlékként) kapcsolhatók. Válassza ki ezek közül az Ön számára legfontosabbat, és mutassa be csoporttársainak.

3. a. Olvassa el a következő forrásrészletet, és fogalmazza meg: melyek voltak a 16. század elején az azték fiúk nevelésének legfőbb eszményei. Sahagún: Azték herceg intelmei fiának. (XVI. század közepe) Ford. Kéri Katalin; URL: http://kerikata.hu/publikaciok/text/azleany.htm#hercegfiu

3. b. Vesse össze a forrás tartalmát István király Imre herceghez írott Intelmeivel. Gyűjtsön még legalább öt, a történelem során keletkezett uralkodói/szülői intelmek forráscsoportjába tartozó írott szöveget magyar vagy idegen nyelven.