Skip navigation

Kérdések, feladatok

 

 

1. Sorolja fel, milyen iskolatípusok léteztek a leányoktatás területén a dualizmus korában!

2. Mit gondol, hogyan segítették elő a nők emancipációját az ismertetett iskolatípusok Magyarországon a tárgyalt időszakban?

3. Hasonlítsa össze a bemutatott középfokú leányiskolákat az ott elsajátítható ismeretek és megszerezhető végzettségek alapján!

4. Hogyan illeszkednek a kor oktatási intézményrendszerébe a megismert leánynevelő intézetek? Az akkori iskolaszerkezetről készítsen vázlatos ábrát!

5. Mutassa be Müller Ildikó A Budapesti Tudományegyetem nőhallgatóságának társadalmi összetétele (1896 -1914) című tanulmányának segítségével az egyetemre bekerült női hallgatók társadalmi összetételét!

6. Mutassa be Kéri Katalin Kmety képviselő úr és a „női szörnyetegek" - Egy 1907-es parlamenti felszólalás sajtóvisszhangja című cikke alapján, hogyan vélekedett Kmety Károly a nők egyetemi képzéséről! Gyűjtsön néhányat a felszólalása nyomán keletkezett ellenérvekből!

7. A Magyar Statisztikai Évkönyv segítségével gyűjtse össze:

  1. Magyarország 1895 és 1911 közötti lakosságának számát nemek szerinti megoszlásban,
  2. a Budapesti Tudományegyetem és a kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1895 és 1911 közötti hallgatóinak számát nemek szerinti megoszlásban!

8. Ismertesse a magyar tanítónőképzés jellegzetességeit (felvételi eljárás, tantárgyak, képzés időtartama, napirendje, stb.) a fent említett törvények alapján!

9. Hasonlítsa össze 1868 és 1918 között a tanító- és tanítónőképzőkbe járók létszámának alakulását, valamint a tanulók felekezeti, etnikai megoszlásának változásait Donáth Péter és Kiss József munkái alapján!