Skip navigation

Neveléstudományi, neveléstörténeti elektronikus és digitális források

 

 

Fischerné Dárdai Ágnes - Márhoffer Nikolett - Szalacsi Alexandra

 

 

Neveléstudományi, neveléstörténeti elektronikus és digitális források

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Nemzeti, magyar nyelvű neveléstudományi és neveléstörténeti elektronikus és digitális források

1.1. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OFI-PKM)

1.1.1. A Magyarországi Iskolai Értesítők

1.1.2. Magyar Pedagógusok Háza Portál (MPHP)

1.1.3. Olvasás Portál

1.1.4. Pedagógiai Adatbázis (PAD)

2. Nemzetközi, idegen nyelvű neveléstudományi és neveléstörténeti elektronikus és digitális források

2.1. Biblioteca de Libros Digitales

2.2. Biblioteca Escolar Digital

2.3. Education & Information Technology Digital Library (EdITLib)

2.4. Emmanuelle

2.5. Fachportal Pädagogik

2.6. Gallica Bibliothèque Numèrique

2.7. Georg-Eckert-Institut (GEI) Leibniz-Institut Für Internationale Schulbuchforschung

2.8. Научно-педагогическая библиотека (Tudományos Pedagógiai Könyvtár)(НПБ, NPB)

2.9. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ, NPEB)

2.10. Scripta Paedagogica Online (SPO)

3. EBSCO szolgáltató rendszer

3.1. The Educational Resource Information Center (ERIC)

4. További e-források, adatbázisok:

4.1. Magyar nyelvű multidiszciplináris elektronikus és digitális források, katalógusok, adatbázisok

4.2. Nemzetközi, idegen nyelvű multidiszciplináris elektronikus és digitális források, katalógusok, adatbázisok

5. Kérdések és feladatok

Projekt feladat

Felhasznált irodalom, források

További irodalom

A neveléstörténeti kutatások alapját elsősorban a neveléstörténeti források adják. Napjainkban a rendelkezésre álló források jelentős része online módon (is) elérhető. Ezért a neveléstörténettel foglalkozó hallgatók, oktatók és kutatók nemcsak a fizikai terekben (könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban), hanem az online, digitális gyűjteményekben is kereshetnek forrásokat.

A fejezet átfogó képet nyújt a neveléstudományi, szűkebben a neveléstörténeti elektronikus adatbázisokról és azok használatáról.

A tananyag célja, hogy segítséget nyújtson a tanárképzésben résztvevők számára a többségében szabadon elérhető elektronikus és digitális források, valamint a szakadatbázisok felkutatásához és használatához. Továbbá képessé kívánja tenni a hallgatót, az elektronikus munkaszervezésre és forráskezelésre (Racskó, 2011). A tananyag elsajátítása során a hallgató megismerkedhet a hazai és nemzetközi, szak- és multidiszciplináris adatbázisokkal. A tananyaghoz kapcsolódó feladatok segítséget nyújthatnak a „szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás" pedagóguskompetencia elmélyítéséhez (8/2013. - I. 30., EMMI rendelet).

 

 

1. Nemzeti, magyar nyelvű neveléstudományi és neveléstörténeti elektronikus és digitális források

 

 

Az adatbázisokban történő szakszerű és eredményes keresés egyik fontos feltétele, hogy pontosan ismerjük a használni kívánt adatbázis jellemzőit, keresési lehetőségeit. A fejezet során átfogó képet kapunk arról, hogy melyik kutatási területhez, melyik adatbázis nyújthat releváns segítséget. Összegyűjtjük és röviden bemutatjuk a legfontosabb magyar nyelvű neveléstudományi elektronikus könyvtárak és digitális adatbázisok főbb jellemzőit. A fejezet megismerése után a hallgató képes lesz a források célzott keresésére.

 

 

 

1.1. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OFI-PKM)

 

 

Az OFI-PKM az országos tudományos pedagógiai szakkönyvtári feladatok ellátása mellett, országos gyűjtőkörű múzeumként is funkcionál. Az intézmény komplex tartalomszolgáltató és információs központ, amely taneszköz- és szakmai fejlesztési centrumként, valamint kulturális szolgáltató térként is üzemel. Emellett tanfolyamokat, képzési lehetőségeket kínál pedagógusok és iskolai könyvtárosok számára. Továbbá a főbb magyarországi pedagógiai vonatkozású adatbázisok előállításáért is az OFI-PKM a felelős. Honlapjukon keresztül az alábbi elektronikus adatbázisok érhetők el (OFI-PKM, 2014).

 

 

 

1.1.1. A Magyarországi Iskolai Értesítők

 

 

Előállító

Frissülés

Forrástípus

Hozzáférés

Gyűjtőkör

OFI-PKM

Folyamatos

Teljes szövegű

Ingyenes

Neveléstörténet

 

 

Általános leírása:

A Magyarországi Iskolai Értesítők adatbázisának előállítója az OFI-PKM. Az adatbázis az Arcanum Library-n belül a Közgyűjteményi Könyvtárban található. Az adatbázis a könyvtárak, levéltárak és múzeumok által digitalizált dokumentumokat (könyveket, folyóiratokat) tartalmazza. A digitalizált iskolai értesítőkön belül kétféleképpen tudunk az algyűjteményekben böngészni: egyrészt az 1744-1948 között készült bibliográfiákra lehet keresni, másrészt az értesítőket a helységnév szerint tudjuk listázni. Az Arcanum Library keresőfelületén találunk egy, a munkánkat megkönnyítő keresési segédletet is. (Arcanum Library: Közgyűjteményi Könyvtár, 2014)

 

 

1.1.2. Magyar Pedagógusok Háza Portál (MPHP)

 

 

Előállító

Frissülés

Forrástípus

Hozzáférés

Gyűjtőkör

OFI-PKM

Folyamatos

Teljes szövegű, referensz, bibliográfiai

Ingyenes

Neveléstudomány, pedagógia

 

 

 

Általános leírása:

A portál az OFI-PKM honlapján a pedagógiai portál menüpont alatt érhető el.

Az MPHP olyan információforrások gyűjteménye, amely a pedagógiával és annak határtudományaival foglalkozik. Az online felületen gyűjtik, rendszerezik és elérhetővé teszik a neveléstudománnyal foglalkozó hazai és külföldi elektronikus forrásokat.

A honlap kezdő felületén a gyűjtemény tematikus bontásban érhető el. A főmenü pontok között egyszerű és bővített (részletes) keresési felület található. A bővített keresés során nyelvre és dokumentumtípusra való szűréssel pontosabb keresési találatokat kaphatunk. (Magyar Pedagógusok Háza Portál, 2014)

1.1.3. Olvasás Portál

 

 

Előállító

Frissülés

Forrástípus

Hozzáférés

Gyűjtőkör

OFI-PKM

Folyamatos

Referensz, bibliográfiai

Ingyenes

Neveléstudomány, pedagógia, gyermek- és ifjúsági irodalom

 

Általános leírása:

A portál az OFI-PKM gondozásában működik, a közoktatásban résztvevő korosztály olvasási és digitális információszerzési kompetenciáit támogatja.

A honlap az alábbi tematikus adatbázisokat teszi elérhetővé:

- Tankönyv-adatbázis: gyűjti és feldolgozza a közoktatás és a középfokú szakképzés magyarországi tankönyveit.

- Pedagógiai irodalom: bemutatja az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum adatbázisát. (Ismertetése a következő alfejezetben.)

- Gyermek- és ifjúsági irodalom: elérhetővé tesz számos gyermek- és ifjúsági szépirodalmi művet, ismeretterjesztő irodalmat, időszaki kiadványokat és a gyermekirodalommal foglalkozó szakirodalmat.

- Web Iskolai könyvtár: gyűjti és hozzáférhetővé teszi a közoktatásban használható, a képzést és a tanulást támogató magyar nyelvű e-forrásokat.

Az adatbázisokban az adatbázis kereső menüpontra kattintva közös keresőfelületen lehet böngészni (Olvasás Portál, 2014).

 

 

 

1.1.4. Pedagógiai Adatbázis (PAD)

 

 

Előállító

Frissülés

Forrástípus

Hozzáférés

Gyűjtőkör

OFI-PKM

Folyamatos

Referensz, bibliográfiai

Ingyenes

Neveléstudomány, pedagógia

Általános leírása:

Az adatbázisban az 1980 után megjelent magyar nyelvű, magyar vonatkozású, Magyarországon kiadott, magyar szerző által írt (azaz Hungarica gyűjteménynek tekinthető) neveléstudományi szakkönyvek találhatók meg. A PAD leírást ad a könyvtár (OPKM) állományában lévő idegen nyelvű pedagógiai szakkönyvekről. Tartalmazza az 1988 után megjelent hazai és nemzetközi, pedagógiai és kulturális folyóiratok, szaklapok szakcikkeit, továbbá az 1988 után megjelent pedagógiai vonatkozású tanulmánykötetek egyes tanulmányait. Az adatbázis folyamatosan bővül, az OFI-PKM által végzett retrospektív és kurrens feltárásnak köszönhetően. A tartalmi feltárást az OFI-PKM saját tárgyszójegyzéke, a Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék biztosítja. A tárgyszójegyzék az egyes tárgyszavak idegen nyelvű (angol, német, francia) megfelelőjét is tartalmazza (OFI-PKM, 2014).

 

 

 

2. Nemzetközi, idegen nyelvű neveléstudományi és neveléstörténeti elektronikus és digitális források

 

 

 

Az alfejezet során ismertetjük a főbb nemzetközi, idegen nyelvű neveléstudományi és neveléstörténeti adatbázisokat, forrásokat. Bemutatjuk az adatbázisok gyűjtőkörét és keresőfelületét. A feladatok elvégzése során a hallgató a gyakorlatban is megismerheti, összevetheti az egyes portálok használhatóságát. A kutatói munka során ez a jártasság jelentős segítséget nyújthat a további források felkutatásában. A fejezet megismerése után a hallgató átfogó képet kap arról, hogy adott nyelvterületen, melyik adatbázisban, hogyan érdemes keresni.

 

 

 

2.1. Biblioteca de Libros Digitales

 

 

 

Ország

Előállító

Frissülés

Forrástípus

Hozzáférés

Gyűjtőkör

Nyelv

Argentína

Ministerio de Educación

Folyamatos

Teljes szövegű

Ingyenes

Oktatás

Spanyol

 

Általános leírása:

A Biblioteca de Libros Digitales-t az argentin Oktatási Minisztérium tartja fenn. A digitális könyvtár az oktatási témájú digitális tankönyveket, kézikönyveket és időszaki kiadványokat gyűjti és tematikusan kategorizálja. A tematikus menüpontok között a 19-20. századi jelentősebb argentin pedagógusok életrajza és munkássága is megtalálható.

Az adatbázisban egyszerű keresésre van lehetőség, a találtok online, teljes szöveggel olvashatóak, vagy letölthetőek PDF és ePub (e-könyv) formátumban (Biblioteca de Libros Digitales, 2014).

 

 

 

2.2. Biblioteca Escolar Digital

 

 

 

Ország

Előállító

Frissülés

Forrástípus

Hozzáférés

Gyűjtőkör

Nyelv

Spanyolország

Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA)

Folyamatos

Teljes szövegű, referensz

Ingyenes

Oktatás

Spanyol, angol

 

Általános leírása:

A Nemzetközi Technológiai Központ (CITA) által fenntartott digitális könyvtár az oktatás számos területéről tartalmaz forrásokat. A digitális gyűjteményben megtalálhatók tanulmányok, konferencia beszámolók, bibliográfiák, projektleírások, linkgyűjtemények, tananyagok és tananyagsegédletek.

Az adatbázis több mint 6500 digitális tartalma között egyszerű és bővített keresésre is van lehetőség. A bővített keresőfelületen a találatokat pontosíthatjuk például dokumentumtípus, oktatási szint, nyelv és tárgyszó szerint. A találatokat a megjelenés dátuma szerint lehet rendezni (Biblioteca Escolar Digital, 2014).

 

 

 

2.3. Education & Information Technology Digital Library (EdITLib)

 

 

 

Ország

Előállító

Frissülés

Forrástípus

Hozzáférés

Gyűjtőkör

Nyelv

Amerikai Egyesült Államok

AACE-Association for the Advancement of Computing in Education

Folyamatos

Bibliográfiai, referensz, (előfizetéssel teljes szövegű)

Ingyenes

Oktatás és információ-technológia

Angol

Általános leírása:

A nemzetközi adatbázist a Számítógéppel Támogatott Oktatás Fejlődéséért Egyesület támogatja. Az EdITLib - Oktatási és Információ Technológiai Digitális Könyvtár az oktatás és információtechnológia tárgyával kapcsolatos legfrissebb kutatások online forrásgyűjteménye.

Az EdITLib az elmúlt 30 évben, közel 210.000 szerzőtől, mintegy 106.000 dokumentumot gyűjtött össze. A forrásgyűjteményben különböző műfajú online elérhető dokumentumokat találunk: tudományos publikációkat, folyóiratcikkeket, disszertációkat, konferencia előadásokat, e-könyveket és multimédiás tartalmakat (hangfelvételek, videók). A digitális állomány 58.000 folyóiratcikket és több mint 36.000 konferencia tanulmányt tartalmaz.

A digitális platform további 60.000, a tanítás és tanulás folyamatát támogató absztraktot, rezümét és linkgyűjteményt tartalmaz teljes szövegű változatban.

A keresés egyszerű és bővített felületen történhet cím, szerző és tárgyszó szerint. A találatok relevancia és dátum szerint rendezhetők, a dokumentum műfajára és a megjelenés időtartamára szűkíthetők (Education & Information Technology Digital Library, 2014).

 

 

 

2.4. Emmanuelle

 

 

 

Ország

Előállító

Frissülés

Forrástípus

Hozzáférés

Gyűjtőkör

Nyelv

Francia

Institut Français de L'éducation

Folyamatos

Bibliográfiai

Ingyenes

Oktatás

Francia, orosz, arab, portugál

 

Általános leírása:

Az adatbázist a Francia Oktatási Intézet támogatja. Az Emmanuelle listázza az összes 1789 óta Franciaországban megjelent tankönyvet. A katalógus a tankönyvek bibliográfiai leírását, továbbá nyolc tantárgy (görög, latin, angol, német, olasz, spanyol, történelem, földrajz) kézikönyveit tartalmazza. Az online kereső oldalon több mint 27.000 tankönyv különböző kiadásaira lehet szűrni. Többségében francia nyelvű e-forrásokat tartalmaz, de orosz, portugál és arab nyelvű források is elérhetők.

Az oldalon egyszerű és részletes kereső található (Emmanuelle, 2014).

 

 

 

2.5. Fachportal Pädagogik

 

 

 

Ország

Előállító

Frissülés

Forrástípus

Hozzáférés

Gyűjtőkör

Nyelv

Németország

Deutsche s Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF)

Folyamatos

Teljes szövegű, referensz bibliográfiai

Ingyenes

Neveléstudomány, pedagógia, oktatás

Német, angol

 

Általános leírása:

A Nemzetközi Pedagógiai Kutatások Német Intézete (DIPF) által létrehozott, szabadon használható adatbázis több európai ország számos intézményének együttműködése segítségével jött létre.

A Fachportal Pädagogik (Pedagógiai Portál) elérést biztosít a német kultúrkör (Németország, Ausztria, Svájc) neveléstudományi, pedagógiai és oktatásügyi irodalmához. Elsősorban német nyelvű folyóiratokat gyűjt, de feldolgoz francia, angol, olasz és amerikai, illetve egyéb nemzetközi folyóiratokat is.

Az elektronikus portál keresőrendszerébe több modul van integrálva:

- FIS Bildung: részletes keresőfelület, ahol többek között kereshetünk tárgyszóra, címre, évre, szerzőre/szerkesztőre, a feltöltés dátumára stb. A találati halmazt tovább szűkíthetjük nyelvre és a dokumentum műfajára. Az adatbázisban körülbelül 850.000 tétel bibliográfiai leírása és absztraktja olvasható.

- peDOCS: a teljes szöveggel olvasható repozitórium elektronikusan elérhető neveléstudományi kutatásokat, szakirodalmakat szolgáltat.

Egyszerű és részletes keresőfelülete hasonló a FIS Bildungéhoz, de a keresési lehetőség dokumentum műfajokra és nyelvekre részletesebb. A böngészés menüpont alatt publikációk listája tekinthető meg különböző kategóriákban.

- Forschungsdaten Bildung: az adatbázis az online elérhető empirikus kutatási anyagok központi szolgáltató szerve. Ennek megfelelően a tartalmakat a következők szerint rendszerezi: Tanulmányok, Médiaarchívum, Kérdőívarchívum, Iskolaminősítő adatbázis. Az adatbázisban egyszerű, részletes, tematikus és a teljesítménymérő tesztek listája szerinti keresést tudunk végezni.

- Guide Bildungsforschung: tárgyszó jegyzék, amelyben egyszerű meta adatkeresővel és tematikusan lehet böngészni.

A német oktatási portál komplex tartalomszolgáltatásaival elsősorban az oktatási, neveléstudományi szakemberek számára nyújt segítséget (Varga és mtsai 2006; Fachportal Pädagogik, 2014).

 

 

 

2.6. Gallica Bibliothèque Numèrique

 

 

 

Ország

Előállító

Frissülés

Forrástípus

Hozzáférés

Gyűjtőkör

Nyelv

Franciaország

Bibliothèque nationale de France (BNF)

Folyamatos

Teljes szövegű, referensz, bibliográfiai

Részben ingyenes

Neveléstudomány, neveléstörténet, történelem, oktatás

Francia, angol, spanyol portugál, német

Általános leírása:

A Gallica projekt 1992-ben indult azzal a céllal, hogy lehetővé tegye a számos külön felületen megtalálható digitalizált dokumentumok ugyanazon online felületről történő elérését.

A világörökség részét képező, enciklopédikus igénnyel létrejött és fenntartott francia digitális könyvtár online módon 1997-től érhető el. A digitális gyűjtemény mintegy kétmillió, különböző típusú digitális anyaghoz biztosít hozzáférést. Digitális állománya elsősorban a nyomtatott könyvek digitalizált szövegét, képi fájlokat (érmek, medálok, térképek), kéziratokat, bibliográfiákat és hanganyagokat tartalmaz. A Gallica Digitális Könyvtár történelmi gyűjteményében jelentős helyet foglal el az oktatás és a neveléstudomány (oktatási rendszerek, pedagógiai elméletek, jelentős oktatási szakemberek élete és munkássága, speciális oktatás stb.). Évente körülbelül 70.000 dokumentumot digitalizálnak. A gyűjteményben megtalálható többek között Rousseau kéziratainak digitális változata is.

A Gallica Digitális Könyvtár kezdőoldalának egyszerű keresőfelületén az egész gyűjteményben és dokumentumtípusonként kereshetőek a digitális anyagok. A részletes keresőfelületen többféle kritérium (pl. nyelv, publikálás időszaka stb.) megadásával lehet keresni. A találatok számos módon például relevancia, szerző, cím, tárgykör, kiadási dátum, online elérési dátum és a szöveg elérésének módja szerint rendezhetők (Racskó, 2011; Gallica Bibliothèque Numèrique, 2014).

 

 

 

2.7. Georg-Eckert-Institut (GEI) Leibniz-Institut Für Internationale Schulbuchforschung

 

 

 

Ország

Előállító

Frissülés

Forrástípus

Hozzáférés

Gyűjtőkör

Nyelv

Németország

GEI

Folyamatos

Teljes szövegű, bibliográfiai

Ingyenes

Neveléstudomány

Német, angol

 

Általános leírása:

A Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet egy komplex tankönyvfejlesztő, tartalomszolgáltató tér. A GEI elsősorban a társadalomtudományi tankönyvek gyűjtésével és kutatásával foglalkozik. A könyvtár online katalógusa bibliográfiai leírást ad az Intézet gyűjteményéről. Az online katalógus egyszerű keresőjében tárgyszavakra, a részletes keresőjében szerzőre, címre, évszámra vagy időtartamra, továbbá műfajra is kereshetünk. A találatok relevancia és a kiadás éve szerint rendezhetők. A könyvtár online katalógusa betűrendbe szedett tematikus gyűjtést is tartalmaz.

Emellett a GEI digitális szolgáltatásokat is kínál, amelyek közül a neveléstudományi vonatkozásúak a következők:

  • Digitális tankönyvtár: Itt a digitalizált tankönyvek tekinthetők meg teljes szövegű változatban. A digitalizáló munka 2009-ben kezdődött el a könyvtárban a 17. századi tankönyvekkel és kronológiai sorrendben haladva jelenleg is zajlik. A digitalizált tankönyvek között keresni lehet tárgyszóra, szerzőre, címre, a kiadás helyére, kiadóra és tematikusan is.
  • Jóváhagyott tankönyvek adatbázisa: Az adatbázis a jóváhagyott földrajz, történelem és társadalomismeret tankönyveket tartalmazza a 2010/2011-es tanévtől. Az adatbázisban egyszerű tárgyszavas és összetett kereső (kiadás éve, témakör, iskolaszint, iskolatípus, tartomány szerint) segítségével kereshetünk. A találatok bibliográfiai adatai tekinthetők meg.
  • Tantervek: A tantervek adatbázisa német és nemzetközi tanterveket gyűjt elsősorban történelem, földrajz és társadalomismeret tantárgyak vonatkozásában. Az adatbázis összetett keresőjében kereshetünk országra, iskolaszintre és tantárgyakra (etika, földrajz, történelem, filozófia, vallás és szociális tanulmányok). A tantervek teljes szöveggel megtekinthetők PDF formátumban.
  • Textbookcat: Az online felület egy összetett tankönyvkereső elektronikus katalógus, amelyben a GEI-ben elérhető tankönyvekre lehet keresni a következő szűkítésekkel: ország, iskolaszint, tantárgy, iskolatípus. A találatok bibliográfiai adatai tekinthetők meg.

A GEI online felülete - ahogyan maga az Intézet is - a tankönyvkutatást több szinten támogató központ (Molnár-Kovács, 2012; Georg-Eckert-Institut (GEI) Leibniz-Institut Für Internationale Schulbuchforschung, 2014).

 

 

 

2.8. Научно-педагогическая библиотека (Tudományos Pedagógiai Könyvtár)(НПБ, NPB)

 

 

 

Ország

Előállító

Frissülés

Forrástípus

Hozzáférés

Gyűjtőkör

Nyelv

Fehéroroszország

Oktatási Minisztérium

Folyamatos

Teljes szövegű

Ingyenes

Pedagógia, oktatás

Orosz

 

Általános leírása:

Ez a könyvtár a Belorusz Köztársaság Oktatási Minisztérium Információs és Analitikai Központjának Intézménye.

Fehéroroszország egyik legnagyobb tudományos pedagógiai könyvtára és adattára, amely a pedagógiai irodalom és tankönyvek gyűjtésével foglalkozik. A könyvtár célul tűzte ki a pedagógia tudományának fejlesztését, a kutatások elősegítését és a gyakorlati oktatásirányítás támogatását. Emellett kiemelten támogatják a középfokú oktatási intézmények módszertani megújulását.

A gyűjtemény több mint 300.000 kötetet tartalmaz, amelyek elsősorban pedagógiai irodalommal és az oktatás pszichológiai vonatkozásával foglalkoznak. A gyűjteményben megtalálhatók monográfiák, lexikonok, szakkönyvek, szótárak, szakdolgozatok, tankönyvek, általános és középfokú intézmények programjai, továbbá nemzetközi folyóiratok.

Az adatbázisban való keresés összetett keresőfelületen történhet, amelyben kereshetünk szerzőre, címre, kulcsszóra, a dokumentum műfajára (cikkek, monográfiák, gyűjtemények, periodikák), a dokumentum típusára (többek között nyomtatott dokumentumok, képek, hangfelvételek). Az elektronikus katalógusban könyvtári olvasójegy számának megadásával lehet a találatokat megtekinteni. Azonban a könyvtár 2012 óta minden hónapban témakörök szerint rendszerezett listát készít a friss beszerzésekről, amelyet online elérhetővé tesz (Научно-педагогическая библиотека, 2014).

 

 

 

2.9. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ, NPEB)

 

 

Ország

Előállító

Frissülés

Forrástípus

Hozzáférés

Gyűjtőkör

Nyelv

Oroszország

K.D.Usinszkij Tudományos Pedagógiai Könyvtár

Folyamatos

Teljes szövegű

Ingyenes

Pedagógiatörténet, pedagógia elmélet, oktatás, pszichológia

Orosz

Általános leírása:

A Tudományos Pedagógiai Elektronikus Könyvtár (NPEB) a Tudományos Pedagógiai Könyvtár (FGNU) elektronikus gyűjteménye. Az elektronikus könyvtár célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a pedagógiatörténeti, pszichológiai és az oktatáshoz kapcsolódó kutatások eredményeit. Az adatbázisban olyan speciális köteteket igyekeznek összegyűjteni, amelyek nem szerepelnek más digitális könyvtárakban.

A digitális adatbázis komplex rendszerezésre törekszik; az orosz és külföldi szerzőket név szerint listázza, majd a szerzők rövid elektronikus életrajza után a legfontosabb írásaikat is megjeleníti, amelyek közül az aktív linkkel jelöltekre kattintva az adott írás digitálisan, teljes szövegű formátumban olvasható. A kiadványok külön betűrendben sorolva is böngészhetők, továbbá kereshetünk egyszerű, szabad szavas keresővel, illetve összetett keresőfelületen. Az összetett kereső a tárgyszó, szerző, témakör és évszám (1694-től) rubrikát tartalmazza, amely rubrikák számos beépített választási lehetőséget mutatnak, ezek közül többet is bejelölhetünk egyszerre, így például időtartamra is kereshetünk. A találatokat rendezhetjük a szerző neve szerint, cím szerint betűrendbe, vagy a kiadás éve szerint (Научная педагогическая электронная библиотека, 2014).

 

 

 

2.10. Scripta Paedagogica Online (SPO)

 

 

Ország

Előállító

Frissülés

Forrástípus

Hozzáférés

Gyűjtőkör

Nyelv

Németország

Das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung/ Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (DIPF/BBF)

Folyamatos

Teljes szövegű, referensz, bibliográfiai

Ingyenes

Neveléstudomány, neveléstörtének

Német

 

Általános leírása:

A Nemzetközi Pedagógiai Kutatások Német Intézete (DIPF), a Pedagógiai Könyvtárat és Levéltárat (BBF) működteti, amely Európa harmadik legnagyobb ilyen típusú intézménye.

BBF online módon elérhető digitális gyűjteménye a Scripta Paedagogica Online (SPO).

A digitális archívum tartalmazza a teljes szövegű, német nyelvterületekről származó, neveléstörténeti tárgyú digitalizált forrásokat, amelyekre tárgyszóval lehet keresni. A Scripta Paedagogica Online elérhetővé teszi a 18-19. századi neveléstudományi periodikákat és a 18-20. századi oktatási kézikönyveket, továbbá a porosz iskolai programokat és évkönyveket. A könyvtár és levéltár gyűjteményének digitalizálása folyamatban van, a még nem digitalizált kiadványokról fénymásolatot vagy scannelt másolatot lehet rendelni (Dévényi, 2014; Scripta Paedagogica Online, 2014).

 

 

3. EBSCO szolgáltató rendszer

 

 

 

Az EBSCO közel 70 éve nyújt könyvtári szolgáltatásokat. Az EBSCO online elérhető integrált tartalomszolgáltató rendszerében digitális archívumok, referensz adatbázisok, elektronikus folyóiratok, elektronikus könyvek és linkgyűjtemények találhatók.

Magyarország legtöbb felsőoktatási intézményének könyvtára EBSCOhost és EBSCO Discovery Service előfizetéssel rendelkezik, így az EBSCO valamennyi adatbázisához elérhetőséget biztosítanak a felhasználóik számára.

Az EBSCOhost a világ leggyakrabban használt adatbázis szolgáltatója, amely könnyen kezelhető, testre szabható, rugalmas keresési lehetőséget nyújt.

Az EBSCO Discovery Service (EDS) olyan metakereső, amely lehetővé teszi a könyvtár e-forrásaiban (adatbázisok, e-folyóiratok, e-könyvek) egyszerre történő keresést, így megkönnyíti a felhasználók munkáját. Az EBSCO integrálta az EDS-be a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont elektronikus katalógusát is, így opcionális lehetőségként, az elindított kereséseknél, a találati listában a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont katalógusának találatait is megjeleníti. Az EDS LinkSource szolgáltatása és az A-Z kiadványok listája menü lehetővé teszi a könyvtár teljes szövegű folyóirat-adatbázisainak átláthatóbb és egyszerűbb használatát. Az „A-Z" létrehoz egy listát az egyetem rendelkezésére álló összes teljes szövegű elektronikus folyóiratához vezető linkről, a hozzáférési időszak megadásával együtt.

Lehetőség van egyszerű és összetett keresésre, az utóbbin belül számos opcióval tudjuk találatainkat pontosítani (EBSCO 2014; PTE EK 2014).

Az EBSCOhost és EBSCO Discovery Service integrált adatbázisai közül a neveléstudományi és neveléstörténeti kutatások szempontjából fontos adatbázisok[1]:

 

Az EBSCO említett adatbázisai közül a PTE Egyetemi Könyvtáron keresztül az ERIC adatbázisa érhető el.

 

 

 

3.1. The Educational Resource Information Center (ERIC)

 

 

Ország

Előállító

Frissülés

Forrástípus

Hozzáférés

Gyűjtőkör

Nyelv

Amerikai Egyesült Államok

National Library of Education (NLE)

Folyamatos

Teljes szövegű, referensz, bibliográfiai

EBSCO Host előfizetéssel

Neveléstudomány, pedagógia, oktatás

Angol (60%-ban),

további nyelvek (40%-ban)

Általános leírása:

Az Amerikai Nemzeti Neveléstudományi Könyvtár működteti az Oktatási Információs Központot (ERIC), amely tizenhat szakkönyvtár együttműködésének eredményeképpen jött létre.

A szakadatbázis elsősorban az angolszász és az amerikai pedagógiai irodalmat, az oktatáshoz, neveléshez szükséges köteteket dolgozza fel és teszi online elérhetővé. Az adatbázis gyűjteménye 1966-tól több mint 1,4 millió rekordot és hivatkozást tartalmaz. Az online elérhető állomány mintegy 2200 tömörítvényt, 350.000 teljes szövegű dokumentumot, 1000 oktatással kapcsolatos folyóirat referátumát és bibliográfiai adatait foglalja magába.

Digitális állományában megtalálhatóak könyvek, monográfiák, lektorált tanulmányok, folyóiratcikkek, kutatási jelentések és konferencia kiadványok.

Az ERIC hozzáférést biztosít a Current Index of Journals in Education és a Resources in Education Index adatbázisokban lévő folyóiratok tartalmához is.

Az adatbázis tartalma megjelenik papíralapon is. Az Oktatási Információs Központot kurrens folyóirata a Resources in Education (RIE), referáló folyóirata a Current Index to Journal of Education (CIJE), amely a világ pedagógiai szakirodalmi tájékoztatásának fontos forrása (Lengyelné, 2011; PTE EK, 2014).

 

 

4. További e-források, adatbázisok[2]:

 

 

 

A neveléstudományi és neveléstörténeti kutatómunkához és tantermi munkához fontos segítséget nyújtanak a több tudományterületet átölelő multidiszciplináris e-források.

 

 

 

4.1. Magyar nyelvű multidiszciplináris elektronikus és digitális források, katalógusok, adatbázisok

 

 

 

 

 

4.2. Nemzetközi, idegen nyelvű multidiszciplináris elektronikus és digitális források, katalógusok, adatbázisok

 

 

 

 

 

5. Kérdések és feladatok

 

 

 

1. Fogalmazzon meg egy neveléstudományi/neveléstörténeti kutatási témát, majd keressen hozzá kulcsszavakat!

2. a. A különböző adatbázisokban keressen rá ugyanarra a kulcsszóra és hasonlítsa össze a kapott eredményeket a következő szempontok alapján (találatok száma, találatok műfaja, egyezések, találatok elérhetősége, találatok frissessége)!

2. b. Értékelje a megadott keresőszavakra kapott eredményt! Először a találatok címei, majd az absztraktjai alapján döntse el, hogy mely találatok illeszkednek a kutatási témájához. Választását indokolja!

2. c. A találati halmazából gyűjtse ki a témában legtöbbet publikált kutatókat!

3. Keressen az EBSCOhost szolgáltatón keresztül elérhető neveléstudományi adatbázisokban egy tetszőleges neveléstörténeti témára, majd a találatokat mentse el és az EBSCOhost szolgáltató segítségével készítsen egy 15 tételből álló bibliográfiát az APA hivatkozási módszer szerint.

 

 

 

Projekt feladat

 

 

 

Munkaforma: csoportmunka (4 fő)

Időtartam: előkészület 1 hét; tanórai 6 x 45 perc

Eszközigény: laptopok/számítógépek (számítógép terem), projektor, hallgatók egyénileg gyűjtött forrásai (igény esetén tovább bővíthető pl.: kép- és hangrögzítő eszközök stb.), ingyen elérhető MS Office Power Point szoftver vagy Prezi.com.

 

1. A projektfeladathoz a résztvevőket négyfős csoportokra osztjuk. A csoportok megállapodnak csoportonként 4 különböző kulcsszóban, amellyel dolgozni fognak.

2. Ezután a csoport a megbeszélt 4 kulcsszó segítségével kereséseket végez el a megismert adatbázisok közül néhányban.

3. A kapott eredményekkel a csoport két tagja könyvtárba, levéltárba megy, és próbálja kézbe venni, lefotózni a papíralapon felelhető forrásokat. A csoport másik két tagja az online elérhető forrásokat gyűjti össze, lehetőség szerint teljes szövegű változatokban.

4. A csoport tagjai a gyűjtés után összehasonlítják, rendszerezik a gyűjtött forrásokat és reflektálnak a talált források közötti különbségekre és hasonlóságokra, azok relevanciájára.

5. Majd minden csoport bemutatja a saját csapata projektfeladatát prezentáció formájában (MS Office Power Point, Prezi, hand out). A bemutató időtartama: 10-15 perc.

6. Végül a csapatok egymást szóban értékelik.

 

A projektfeladat elvégzése során a hallgatók tapasztalatot szereznek a források kritikus és több szempontú kezelésének fontosságáról, elsajátítják eredményeik sikeres prezentálását.

 

 

 

Felhasznált irodalom, források

 

 

 

 

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről. Net Jogtár: Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye. [2014.11.10.]

Arcanum Library. Közgyűjteményi Könyvtár. [2014.11.10.]

Biblioteca de Libros Digitales. [2014.11.10.]

Biblioteca Escolar Digital.[2014.11.10.]

Dévényi Anna (2014): Berlin BBF-A neveléstörténeti kutatások Kánaánja. Történelemtanítás: Online Történelemdidaktikai folyóirat. (XLIX.) Új folyam V. 1. sz. [2014.11.10.]

EBSCOhost. Collages and Universities. Subject. Category. Education. [2014.11.10.]

Education & Information Technology Digital Library (EdITLib). [2014.11.10.]

Emmanuelle. Institut Français de L'éducation. [2014.11.10.]

Fachportal Pädagogik. [2014.11.11.]

Gallica Bibliothèque Numèrique. [2014.11.10.]

Lengyelné Molnár Tünde (2011): Szaktájékoztatás. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. [2014.11.08.]

Magyar Pedagógusok Háza Portál. (MPHP) OFI-PKM. [2014.11.10.]

Molnár-Kovács Zsófia (2012): Magyar tankönyvek a Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató Intézetben. Történelemtanítás: Online történelemdidaktikai folyóirat, (XLVII.) Új folyam III. 2-4. sz. [2014.11.24.]

Научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского (Usinszkij Könyvtár) [2014.11.24.]

Научно-педагогическая библиотека Учреждения "Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь. [2014.11.24.]

OFI-PKM. Könyvtár. Szaktájékoztatás. [2014.11.24.]

OFI-PKM. [2014.11.24.]

Olvasás Portál. OFI-PKM.[2014.11.24.]

Pécsi Tudományegyetem. Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont. E-források. [2014.11.24.]

Racskó Réka (2011): Virtuális könyvtárak. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. [2014.10.14]

Scripta Paedagogica Online (SPO). [2014.11.24.]

The Georg Eckert Institute for International Textbook Research (GEI). Library. [2014.11.24.]

Varga Katalin; Pallos Zsuzsanna; Borostyániné Rákóczi Mária (2006): A szakirodalmi tájékoztatási szolgáltatások korszerűsítése a pedagógiai információs rendszerben. Könyv, könyvtár, könyvtáros. 15. 3. sz. 31-44. [2014.11.05.]

 

 

 

További irodalom

 

 

 

Arcanum Digitális Tudománytár. [2014.11.24.]

Dán Krisztina (2000): Könyvtárhasználat a kerettantervekben: (Elhangzott a Parlament Oktatási és Tudományos Bizottsága kihelyezett ülésén a Városmajori Gimnázium könyvtárában 2000. szeptember 20-án.) Könyv és Nevelés, 2. 4. sz. 70-7. [2014.10.14]

Drótos László; Somogyi Tamás (2007): Adatmustra. Oktatás. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) 54. 8. sz. 359-371. [2014.11.23]

Eötvös Loránd Tudományegyetem. Egyetemi Könyvtár. Gyűjtemények. Adatbázisok. [2014.11.24.]

Eszterházy Károly Főiskola: Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum: EKLEKTIKA Könyvtár és Felsőoktatás. Adatbázisok. [2014.11.24.]

Kovács Kármen (2013): Kutatási és publikálási kézikönyv nem csak közgazdászoknak. Akadémiai Kiadó, Budapest. 11-85.

MERLOT. About MERLOT. MERLOT Collection. [2014.11.24.]

OFI. Adatbázisok. [2014.11.24.]

Pécsi Tudományegyetem. Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont. E-könyvtár. E-források. [2014.11.24.]

Szegedi Tudományegyetem. Klebelsberg Könyvtár. E-források. Folyóiratok. Adatbázisok. Adatbázisok tematikusan. [2014.11.24.]

 [1] Letöltése idejük: 2014.11.24.Rendben

[2] Letöltési idejük: 2014.11.25.