Skip navigation

A felejtés kritikája. A neveléstörténet fókusza a kompetencia alapú tanárképzésben

Galántai László - Hüber Gabriella Margit


 

TARTALOMJEGYZÉK

 

1. A neveléstörténet fókuszvesztése

2. A kompetenciafogalom eredete

2.1. A pszichológia kompetencia-fogalma

2.2. A generatív nyelvészet kompetencia-fogalma

3. A neveléstörténet helye a kompetencia alapú tanárképzésben: a neveléstörténet javai

4. A neveléstörténeti projektnap előzményei

5. A projekt és projektoktatás fogalma

6. „A Szivárvány színei - Az Erdélyi Muzéum pedagógiai üzenete" című projektnap célja és felépítése

7. A projektnap összegzése

Kérdések, feladatok

Projektfeladatok

Felhasznált irodalom

További irodalom

 

 

 

 

Az új mechanikai módszer az élet más területeire átcsapva a felvilágosodás világnézetében első példáját adja annak a szimplifikációnak, amelyet Burckhardt egy századdal később olyan rettenetesnek érez: a gondolkozásból bizonyos elemek kiesnek, ami a jogosnál biztosabbá, optimistábbá, a képet a valóságosnál egyszerűbbé s lelketlenebbé is teszi. Mi maradt ki ebből a friss mechanikai műveltségből? Herder szerint az idő, a történeti változatok hatalmas bősége, melyet ez hajlandó volt sommásan, babonaként elintézni; a költők szerint az élet bősége, a görögségben, a német középkorban kikristályosodó vagy tomboló erők. A kihagyott, számba nem vett idő az, amivel a történeti iskola s a hegeli filozófia a természettudomány fölé igyekszik kerülni."

 

Németh László: Négy könyv

 

 

„[...]valójában a legkülönb írások is csak emlékeztetőül szolgálnak

azok számára, akik már ismerik a szóban forgó tárgyat[...]"

 

Platón: Phaidrosz