Skip navigation

Kérdések, feladatok

 

 

1. a. Keressen legalább 5 magyar, és legalább 5 idegen nyelvű szakirodalmat a gyermekkortörténet tématerületéhez kapcsolódóan!

b. Készítsen annotált leírást ezekről a szakirodalmakról!

2. a. Gyűjtsön képi ábrázolásokat a 19. századi alsó fokú iskoláztatás történetéből!

b. A képi ábrázolások értelmezésével kiegészítve, írott források és szakirodalmak gyűjtésével és felhasználásával vázolja, hogyan alakult Magyarországon a tankötelezettség 1777 és a 20. század eleje között.

c. Készítse el az 1867-1914 közötti időszak magyar neveléstörténetének kronológiáját a főbb események, jogi dokumentumok évszámának megjelölésével.

3. Értékelje több korabeli forrás és a 20. század eltérő időszakaiban keletkezett szakirodalom segítségével Klebelsberg Kunó művelődés- és iskolapolitikáját! Hozzon arra vonatkozó példákat, hogyan befolyásolta egy-egy történelmi korszak az egykori kultuszminiszter tevékenységének megítélését.