Skip navigation

Projektfeladatok

 

 

1. projekt: a közelmúlt neveléstörténete oral history megközelítésben

 

Munkaforma: egyéni projektkutatás

Időtartam: előkészület 1 hét; terepmunka 1 hét; elemzés 2 hét

Eszközigény: hang- és/vagy képrögzítő eszköz (diktafon, kamera, mobiltelefon)

Készítsen (video) interjút szüleivel és/vagy nagyszüleivel! Kérdezze őket iskolai emlékeikről, tapasztalataikról!

 

1.1. Gyűjtsön össze az interjúhoz kiegészítendő kérdéseket és témákat, amik interjújának vázlatát adják! Kérjen interjúalanyaitól iskolai történeteket is!

1.2. Keressen interjúalanyokat, akiknek elbeszéléseiből megismerhető a közelmúlt iskoláztatásának egy-egy részlete! Törekedjen olyan interjúalanyok felkutatására is, akik a két világháború között végezték tanulmányaikat!

1.3. Vegye fel az interjúkat az előkészületek után!

1.4. Az interjúk elemzése során azonosítsa az iskoláról, a tudás társadalmi szerepéről, az egyes tantárgyak hasznosságáról, a tanári munkáról, a tanításról, a diákokról szóló társadalmi diskurzusok nyomait! (Ez egy lehetséges interjú-tematika.) Kutatási eredményeit vesse össze a neveléstudomány mai diskurzusaival ezekben a témákban! Az interjúk elemzése során kapott eredményeit hasonlítsa össze hallgatótársaiéval! Mutassák be projektjeik eredményeit a csoportnak együtt!

 

2. projekt: iskolatörténet oral history megközelítésben

 

Munkaforma: egyéni projektkutatás

Időtartam: előkészület 1 hét; terepmunka 1 hét; elemzés 2 hét

Eszközigény: hang- és/vagy képrögzítő eszköz (diktafon, kamera, mobiltelefon)

 

Végezzen az előző kutatáshoz hasonló módszertanú projektkutatást, de itt a kutatás tárgya egy iskola (pl. régi iskolája, ahol érettségizett) legyen!

 

2.1 Gyűjtsön össze az interjúhoz kiegészítendő kérdéseket és témákat, amik interjújának vázlatát adják!

2.2 Keressen interjúalanyokat, akiknek elbeszéléseiből megismerhető a választott intézmény (az adott iskola) története! Törekedjen olyan interjúalanyok felkutatására is, akik az iskola diákjainak különböző nemzedékeit képviselik!

2.3 Vegye fel az interjúkat az előkészületek után! Készítsen (video) interjúkat az adott iskola diákjainak és/vagy tanárainak még élő nemzedékeiből egy-egy emberrel, kérdezze őket egykori iskolájukról, emlékeikről, tapasztalataikról! Kérjen tőlük iskolai történeteket!

2.4 Az elkészült interjúkat az elemzés során hasonlítsa össze, és próbálja megragadni az iskolai szervezet emlékezetének, az iskola személyes történetének jellegét! Figyeljen az iskolai közösség identitásképző erejének meglétére/hiányára az interjúalanyok nemzedékei tekintetében! Keressen jellemző tanáregyéniségeket az iskolához kötődően, azonosítsa a tanárokról szóló narratívákat, próbálja megragadni azok történeti változásait! Keresse az iskola és a környező helyi társadalom kapcsolatának nyomait!

 

3. projekt

 

Munkaforma: csoportmunka (3-5 fő)

Időtartam: 7*45 perc

Eszközigény: csomagolópapír, színes filcek, kooperatív struktúrákat tartalmazó papírok a Bárdossy Ildikó - Dudás Margit - Pethőné Nagy Csilla - Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése című könyvből (ld. ajánlott irodalom), a projektekről szóló szövegrészletek a Radnóti Katalin (2008): Projektpedagógia az integráció szolgálatában - Képzési Csomag a pedagógusképző felsőoktatási intézmények számára című műből (ld. felhasznált irodalom), laptopok, internet hozzáférés.

A feladatok elvégzéséhez szükséges kooperatív struktúrák ismertetése (hajlított véleményvonal, ablak, szakértői mozaik) megtalálható a fentebb említett A Kritikai gondolkodás című műben.

Kérem válasszon a jelen kötetben található nevelésügyi témák közül egyet, majd készítse el abból egy projektnap tervét, a fejezetben bemutatott minta alapján! A felhasznált és ajánlott irodalomban található művek segítséget nyújtanak a munkához.

3.1 Hajlított véleményvonal segítségével alkossanak a létszámtól függően 3-5 fős csoportokat! A véleményvonalat a projektmódszer ismerete köré alakítsa ki! (5perc)

3.2 Gyűjtsék össze egyénileg, hogy mit jut eszükbe a kooperatív struktúra, RJR modell, illetve projekt fogalomról! Ezt követően az ablak struktúra használatával közösen összesítsék a csomagolópapíron a kapott válaszokat! Majd mindegyik kiscsoport mutassa be a poszterét, ez idő alatt a többiek jelöljék a hasonló válaszokat! (45 perc)

3.3 Mindenki húzzon az asztalon található három tetszőleges kooperatív struktúrát bemutató papírt, értelmezze azt, majd az egyes kiscsoportok tagjai látogassanak el más kiscsoportokhoz, és mindenki ismertesse a saját struktúráit. A cél, hogy a résztvevők minél több kooperatív struktúrát megismerjenek. (30 perc)

3.4 Mindenki kap egy forrásrészletet a projektmódszerről, melyet egyénileg kell feldolgozni. Akik ugyanazt a forrásrészletet kapták, üljenek össze és vitassák meg közösen az anyagot (szakértői mozaik). Ezután a kiscsoportok rendeződjenek vissza eredeti helyükre, majd a tagok tanítsák meg egymásnak a saját részüket. (50 perc)

3.5 A kiscsoportok készítsenek egy közös projekttervet a kötetben található neveléstörténeti témák egyikéből, majd állítsanak össze egy értékelési szempontsort a projektfeladathoz. Minden kiscsoport töltse fel a projekttervét és az értékelési szempontsort az erre a célra elkészített honlapra! (3*45 perc)

3.6 A kiscsoportok értékeljék a többi kiscsoport munkáját azzal a szempontsorral, melyet az adott produktum mellett találnak, ezt a megjegyzések menüpontban összegezzék a honlapon a projektmodulok alá. A kiscsoportok tekintsék meg a reflektálásokat saját projekttervüket illetően, majd szükség esetén tegyék fel kérdéseiket, fejtsék ki véleményüket. (30 perc)