Skip navigation

Kérdések, feladatok

 

 

1. A fejezet elolvasása után hogyan értelmezi a Németh Lászlótól és Platóntól származó bevezető idézeteket?

2. Mit jelent a kompetencia a bartletti emlékezetkutatás alapján?

3. Mit jelent a kompetencia a szervezetpszichológiában?

4. Hogyan értelmezte a kompetencia fogalmát Noam Chomsky?

5. Milyen párhuzam vonható az anyanyelvi és a szakmai (tanári) kompetencia kialakulása között?

5. Hogyan vesz részt a neveléstörténet az oktatási rendszereken keresztül a valóság társadalmi felépítésében?

6. Milyen „javakat termel" a neveléstörténet a tanárképzés és a társadalom számára?

7. Mit értünk projekt alatt az oktatás területén?

8. Mutassa be a projektkészítés szakaszait!

9. Miért fontos a szerző szerint a neveléstörténeti témák projektmódszerrel történő feldolgozása?