Skip navigation

7. A projektnap összegzése

 

 

A projekttervek és feladatok összeállításakor figyelembe kellett venni a célkitűzések során megfogalmazott szempontokat, miszerint a tanulók a produktumok létrehozásával nyitottabbá váljanak a nevelés és oktatástörténeti témák iránt, valamint felhívjuk figyelmüket arra, hogy érdemes a múlt történéseivel foglalkozni. A közös munka, alkotótevékenység és a létrehozandó produktumok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a felhasználók átfogóbb képet kapjanak az elmúlt korok nevelésügyeiről, és azokat számos perspektívából is értelmezzék, továbbgondolják. A munkában való elmélyedéshez nagy segítséget nyújtanak a változatos eszközök és módszerek, melyek használata közelebb hozhatja a diákokat a múlt történéseihez, felkeltheti figyelmüket a neveléstörténeti témák iránt. Remélhetőleg a későbbiekben a neveléstörténet más témái is hasonló feldolgozást kapnak, mely felkelti a fiatalok figyelmét az elmúlt korok nevelés és oktatásügyi témái iránt.