Skip navigation

Kérdések, feladatok

 

 

1. Melyek voltak a gyermekkortörténet kialakulásának háttértényezői?

2. Mutassa be és értelmezze Ariès téziseit!

3. Kik voltak a diszkontinuitás és a kontinuitás-elmélet képviselői, és milyen módon kapcsolódtak Ariès elméletéhez?

4. Mutassa be deMause pszichogenikus fejlődéselméletét!

5. Milyen kritikák fogalmazódtak meg deMause koncepciójával kapcsolatban?

6. Mi a „fekete pedagógia"?

7. Mi a különbség a fejlődés-centrikus koncepciók és a gyermekkort társadalmi konstrukcióként értelmező elmélet között?