Skip navigation

Kérdések, feladatok

 

 

1. Töltse ki az alábbi táblázatot a három magyar pedagógiai lexikon (1933. évi Magyar Pedagógiai Lexikon, 1979. évi Pedagógiai Lexikon, 1997. évi Pedagógiai Lexikon) „tankönyv" című szócikkeinek áttekintésével, a megadott vizsgálati szempontok figyelembevételével!

Vesse össze a szócikkekből nyert információkat! Milyen változások azonosíthatók? Milyen fejlődési ív rajzolódik ki a három lexikon vizsgált szócikke(i) alapján?

 

Vizsgálati szempontok

Magyar Pedagógiai Lexikon (1933)

Pedagógiai Lexikon

(1976-1979)

Pedagógiai Lexikon

(1997)

Szócikk hossza

(hasáb vagy oldal)

 

 

 

 

Szócikk felépítése

(főbb tartalmi egységek)

 

 

 

 

 

Konkrét definíció megközelítés-módja

 

 

 

 

 

Tankönyvi szinonimák

 

 

 

 

 

Tankönyv-típusok

 

 

 

 

 

A tankönyvre alkalmazott jelzők

 

 

 

 

 

Szakirodalmi ajánlás (van/nincs)

Mikori?

Milyen jellegű?

 

 

 

 

 

Kapcsolódó további (tankönyvi) szócikkek

 

 

 

 

 

 

2. Minden diák válasszon egy tetszőleges tankönyvet. Vizsgálják meg, milyen szemléltető eszközök találhatóak a választott tankönyvben. A kapott elemeket gyűjtsék össze, ábrázolják közösen egy pókhálóábrán.

 

3. A diákok alkossanak párokat. Minden pár válasszon egy kísérleti tankönyvet és a hozzá tartozó kerettantervet. Tartalmi elemzés keretében vizsgálják meg, mennyire van összhangban a kísérleti tanterv a kerettantervben meghatározott követelményekkel/célkitűzésekkel.

(A kísérleti tankönyvek és a kerettantervek letölthetőek az OFI honlapjáról: www.ofi.hu)