Skip navigation

1. A tankönyv fogalma a pedagógiai lexikonok szócikkeiben

 

 

A tankönyvelméletnek egy sajátos szegmensét jelenti a tankönyv mint fogalom fejlődési ívének felvázolása. A hazai tankönyvi definíció elemzésének egyik lehetőségét a Magyarországon kiadott pedagógiai lexikonok és enciklopédiák kínálják. Hazánkban a mai napig összesen hét pedagógiai lexikon jelent meg (lásd Báthory és Falus, 1997c. 148-150. o.), ugyanakkor közülük csak három, a 20. század különböző korszakait tartalmazó kötetben találjuk meg a „tankönyv" fogalmi leírását (lásd Kemény, 1933; Nagy, 1976, 1977, 1978, 1979; Báthory és Falus, 1997a, 1997b, 1997c; lásd még Molnár-Kovács, 2012).

A magyar pedagógiai lexikonok tankönyvi szócikkeit elemezve megállapíthatjuk, hogy minél későbbi lexikont vizsgálunk, annál árnyaltabb és sokrétűbb megközelítés érvényesül a tankönyvet övező értelmezési keret megállapításakor. A magyar pedagógiai lexikonok a 20. század második felétől ejtenek szót a tankönyvekben helyet kapó képekről és ábrákról. A tankönyvi szócikkeket záró (szak)irodalmi ajánlások a lexikonok megjelenésének idején a tankönyvi kérdéskör releváns, szelektált bibliográfiáját képviselték.