Skip navigation

Kérdések, feladatok

 

 

 

1. Mikorra tehető a neveléstörténet kibontakozásának kezdete?

2. Miben különbözik a posztmodern felfogás a moderntől? Nevezze meg fontosabb képviselőit!

3. Nevezze meg a három fő magyarországi egyetemi műhelyt, amelyek a gyermekkor-történeti és a nőtörténeti vizsgálatokra koncentráltak!

4. Válasszon egy a neveléstörténet terültén tevékenykedő kortárs, hazai kutatót és készítse el legfontosabb műveinek annotált bibliográfiáját!

5. Válasszon egyet a fejezetben említésre kerülő művek közül és elemezze az adott munkát!

Melyek a tanulmány/értekezés kutatói kérdése(i), illetve problémái(i)? Milyen kutatási módszerekkel dolgozik a szerző? Milyen források alapján vizsgálja az adott kérdést? Milyen eredményeket kapott a szerző?