Skip navigation

Felhasznált irodalom

 

 

Boreczky Ágnes (1997): A gyermekkor változó színterei. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Filmer-Sankey, William (2003): School Architechture in England in the later 19th Century. In: Jelich, Franz-Josef (Hrsg.): Die pädagogische Gestaltung des Raums. Geschichte und Modernität. Bad Heilbrunn. Bad Heilbrunn, Klinkhardt, 221-229.

Foucault, Michel (1990): Felügyelet és büntetés. Gondolat, Budapest.

Freinet, Celestin (1982): A Modern Iskola technikája. Tankönyvkiadó, Budapest.

Göhlich, Michael (1993): Die pädagogische Umgebung. Deutscher Studien Verlag, Weinheim.

Jellich, Franz-Josef és Kemnitz Heidemarie Hrsg. (2003): Die pädagogische Gestaltung des Raums. Klinkhardt, Bad Heilbrunn.

Montessori Maria (1989): Kind sind anders. München.

Montessori Maria (1995): A gyermek felfedezése. Herder Kiadó, Budapest.

Németh András és Skiera, Ehrenhard (1999): Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Petersen, Peter (1996): Az iskolai terek jelentősége. In: Németh András (szerk.): A Jenaplan - pedagógia alapjai. ELTE TFK Neveléstudományi Tanszékének Közleményei II. Eötvös József Kiadó, Budapest.

Pukánszky Béla és Németh András (1994): Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Rousseau, Jean-Jacques (1957): Emil vagy a nevelésről. Tankönyvkiadó, Budapest.