Skip navigation

Bevezetés

 

 

Az elmúlt évtizedekben a neveléstörténet módszereiben, témaválasztásaiban és elméleti megközelítéseiben jelentősen átalakult. Ennek nyomán a neveléstudománynak ez a nagy hagyományokkal rendelkező részterülete gazdag interdiszciplináris kutatási területté formálódott. Ezt jól jelzik a tudományterület színvonalas nemzetközi folyóiratai (legjelentősebb a Paedagogica Historica), rendszeresen megrendezésre kerülő nemzeti és nemzetközi kongresszusai (pl. az évente megrendezésre kerülő ISCHE, International Standing Conference for the History of Education, - Nemzetközi Neveléstörténeti Állandó Konferencia), továbbá a nemzeti tudományos iskolák eredményeit bemutató színvonalas könyvsorozatai, változatos témákat feldolgozó monográfiái. A tematikai gazdagodás és elméleti szemléletváltás összefügg a társadalomtudományok szemléletváltásának új irányaival, amely összekapcsolódik az elmúlt évtizedek tudományfelfogásában bekövetkező változásokkal is. Munkánkban a neveléstörténet főbb nemzetközi törekvéseit tekintjük majd át, kitérve azoknak a közelmúlt hazai pedagógiatörténeti kutatásaiban is fellelhető recepciós hatásaira is.