Skip navigation

Tankönyvek, taneszközök a nevelés történetében. Comeniustól a kísérleti tankönyv

 

 

Fischerné Dárdai Ágnes - Márhoffer Nikolett - Molnár-Kovács Zsófia - Szücs-Rusznak Karolina


 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

1. A tankönyv fogalma a pedagógiai lexikonok szócikkeiben

2. Comeniustól az 1770-es évekig

2.1 Comenius: Orbis Pictus

2.2 Losonczy István: Hármas Kis Tükör

3. 1777-től 1850-ig

4. 1850-től 1945-ig

5. 1945-től a rendszerváltásig

6. A rendszerváltástól a kísérleti tankönyvekig (napjainkig)

A digitális tankönyvek megjelenése

Kérdések, feladatok

Projekt feladat

Felhasznált irodalom

További irodalom

 


 

 

A neveléstörténet egyik igen izgalmas, bár eléggé elhanyagolt területe a tankönyvtörténet. A tankönyvtörténeti elemzések segítségével régmúlt korok tankönyveiből sok minden kiolvasható, hiszen világképet, erkölcsi, ideológiai értékeket, tudományfelfogást, mentalitást, társadalmi viszonyokat tükröznek. A tankönyv történetileg változó dokumentum, ezért alkalmas annak vizsgálatára is, hogyan tükröződik benne elmúlt korok szellemisége, tudományos szemlélete, pedagógiai filozófiája (F. Dárdai, 2007. 31. o.).