Skip navigation

Projekt feladat

 

 

1. Tankönyv evolúció bemutatása:

 

Munkaforma: csoportmunka (3-5 fő)

Időtartam: könyvtári munka 2×45 perc, tanórán kívüli tevékenység 2×45 perc, prezentáció 15 perc

Eszközigény: könyvtári belépő

 

A hallgatók kis csoportokba rendeződnek, megállapodnak egy tantárgyban és évfolyamban, amelyet vizsgálni fognak, majd a kis csoportok külön-külön könyvtári kutatást végeznek, amely során igyekeznek minden - fejezet során említett - korszakból felkutatni (kézzelfogható formában vagy digitálisan) a kiválasztott tantárgynak és évfolyamnak megfelelő tankönyveket. A könyveket, ha lehet, kikölcsönzik, lefotózzák, és rövid leírást készítenek róluk. A tankönyvi evolúció nyomait, a fontosabb változásokat (különös tekintettel a fejezet során kiemelt változásokra), tapasztalataikat az összes résztvevő előtt prezentálják (ppt, prezi vagy handout segítségével).

 

2. Tankönyv mozaik:

 

Munkaforma: egyéni és csoportos

Időtartam: előkészület 2 óra; tanórai 45 perc

Eszközigény: fénymásolatok,

 

A kurzust vezető oktató előzetesen különböző tankönyvekből azonos részeket (borító, bevezető, egy lecke pár oldala, tárgymutató, melléklet, tanári útmutató) fénymásol le. A hallgatók feladata, hogy az összekevert részeket összeillesszék és megtalálják az egyes tankönyvek minden elemét. Miután összeálltak a tankönyvek, a hallgatók elmondják tapasztalataikat arról, hogy melyik tankönyvet volt könnyebb és melyiket nehezebb összeállítani. A feladat során a hallgatók megtapasztalják, hogy a következetesen szerkesztett és megfelelő bevezetővel rendelkező tankönyv elemei koherens egységet alkotnak.