Skip navigation

Neveléstörténet az osztatlan tanárképzésben

 

 

Neveléstörténet
az osztatlan tanárképzésben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pécs 2015.

 

 

 

Szerkesztette: Vörös Katalin

Lektorálta: Szabolcs Éva

Kiadó: Pécsi Tudományegyetem

ISBN 978-963-642-935-5

A tanulmányok tartalmáért a szerzők felelnek.

A módszertani blokkok elkészítésében közreműködött Hegedüs András.

 

 


A kötet megjelenését Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 projekt támogatta.

 

 

 

 

 

 

Tartalom

 

 

Bevezető tanulmányok

 

 

Kéri Katalin

Egy régi tárgy új értelmezésben és új szerepben: A neveléstörténet kutatásának és tanításának megújítása. Régi és új módszerek/utak a neveléstörténet kutatásában

Galántai László - Hüber Gabriella Margit

A felejtés kritikája. A neveléstörténet fókusza a kompetencia alapú tanárképzésben

Németh András

A neveléstörténet főbb irányzatai, hazai kutatási eredményei

 

A neveléstörténet forrásai

 

Kéri Katalin

A neveléstörténet kutatási helyszínei; elsődleges és másodlagos forrásai, forrástipológia

Fischerné Dárdai Ágnes - Márhoffer Nikolett -
Szalacsi Alexandra

Neveléstudományi, neveléstörténeti elektronikus és digitális források

 

A neveléstörténet
főbb problématörténeti csomópontjai

 

Pukánszky Béla

A gyermekkortörténet historiográfiája

Fischerné Dárdai Ágnes - Márhoffer Nikolett - Molnár-Kovács Zsófia - Szücs-Rusznak Karolina

Tankönyvek, taneszközök a nevelés történetében. Comeniustól a kísérleti tankönyvekig

Németh András

Az iskolai tér, iskolaépítészet. A tanterem és berendezésének története

Németh András

A pedagógusképzés és pedagógusszerep története. A pedagógus szakma kialakulása és differenciálódása; a pedagógusokkal szemben megfogalmazott elvárások a történelem során

Pálmai Dóra - Takács Zsuzsanna Mária - Vörös Katalin

Leánynevelés és női művelődés a történelemben

 

A neveléstörténet közvetítésének új lehetőségei