Skip navigation

Előszó

A Pedagógusképzést segítő hálózatok a dél-dunántúli régióban elnevezésű TÁMOP 4.1.2.B 2 ̶ 13/1-2013-0014 projekt keretében készült jelen kötetünk olyan többszerzős munka, amelyben a Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertjéről és kertben rejlő pedagógiai lehetőségekről elsősorban pedagógusok számára kívánunk elméleti ismereteket és módszertani javaslatokat nyújtani. Módszertani szempontból a hely adottságaira, a kert sajátosságaira tekintettel lévő, szabadtéri gyakorlatsorokat, foglakozásokat terveztünk több korosztálynak; alsós, felsős és középiskolás csoportoknak, a feladatok egy részét felnőtteknek is ajánlva.

Munkacsoportunk heterogén összetételű; a kötet létrehozásában gyakorló pedagógusok, egyetemi oktatók és végzett hallgatók mellett tehetségfejlesztő szakember, történész-muzeológus kolléga és a Botanikus Kert vezetője is közreműködött.

A kötet bevezető fejezetében Huszár Zsuzsanna és Gál Boglárka elméleti szempontokat kiemelve igyekszik a kert pedagógia értelmezéseihez támpontokat nyújtani. A Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertje történetét a kötet számára Pásztor Andrea tárta fel, és archív fotók segítségével mutatja be. A diákokkal való foglakozások javasolt és a közreműködőkkel többször bejárt helyszíneihez Morschhauser Tamás készítette el a botanikai leírásokat. Rudolf Kinga madártani ismertetésekkel járult hozzá a kötet elkészüléséhez. Andragógiai, vonatkozásokkal Koltai Zsuzsa gazdagított a munkát. A módszertani fejezeteket Dombiné Borsos Margit, Mátrainé Mérő Zsuzsanna, Fükéné Walter Mária, és Huszár Zsuzsanna írták. Szentklárai Gabriella középiskolásoknak szóló feladatsora a „Gyakorlatok kicsiknek, nagyoknak és családoknak" fejezet része. A módszerek kipróbálásban Huszár Zsuzsanna mellett Gál Boglárka közreműködött. Az egyes fejezetekhez a fotókat a szerzők készítették.

Kötetünket nemcsak pedagógusok számára ajánljuk jó szívvel. Morschhauser Tamás itt közölt munkája hasznos növénytani kalauz lehet a Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertjében sétáló „civilek" számára is. Pásztor Andrea új kutatási eredményeket is felmutató intézménytörténeti tanulmánya reményeink szerint számot tarthat mind az egyetemi polgárok, mind az egyetemünk története iránt érdeklődő más olvasók figyelmére.

Ezúton is köszönetet mondunk a Botanikus Kert vezetőjének, Babayné Boronkai Erzsébetnek is, aki szakmai segítségével, tanácsaival volt a segítségünkre, és közreműködött a foglalkozások lehetséges állomásainak kiválasztásában is. Az archív fotók felhasználásának köszönetet a Pécsi Püspökségnek mondunk köszönetet. Lektorainkat, Dénes Andreát és Németh Andrást szintén köszönet illeti.


Pécs, 2015. február 2.

Huszár Zsuzsanna