Skip navigation

7. foglalkozás – búcsúzik a kert


ÜDVÖZLET A KERTBŐL


 

Fókuszban: nyelvi- verbális intelligencia fejlesztése, képi - térbeli intelligencia fejlesztése, személyes és társas intelligencia fejlesztése.

Fejlesztési feladatok: a csoportok által készített munkák bemutatása, ismeretek felidézése, feleletválasztós kérdéssorok megoldása, a bemutatók értékelése, reflektálás a tanultakra, az átélt élmények megfogalmazása, indoklás, érvelés saját vélemény mellett.

  1. A legjobb dolog a kertben.... - csoportok bemutatója, egyetlen, számukra a legjelentősebb élményre koncentrálva. A bemutató összeállítása közösen történik, a projekt tervezése során előre meghatározott formában (pl. közös, kollaboratív házi feladat, iskolában végzett csoportmunka).

  2. Kvíz a kertről - a csoportok az utómunkálatok során meghatározott számú feleletválasztós kérdést fogalmaznak meg, a lehetséges válaszokkal együtt, ezeket elküldik a pedagógusnak. A tanár, amennyiben van szavazó szett az iskolában, akkor annak alkalmazásával , ha nincs, akkor más, szokásos módon felteszi a kérdéseket az osztály minden tanulójának, a válaszokat kiértékelik, és megállapítják, mennyire voltak eredményesek az ismeretszerzésben a projekt résztvevői.

  3. Újra a suliban.... - képzeletbeli beszélgetés során győzzék meg a biológia/ történelem/ ének/ matematika/testnevelés/tanárunkat, hogy az elmaradt óra miatt nem kell aggódnia, hasznosan telt az idő, mert....Ezt a játékot tovább fejleszthetik a gyereke a Beugró c. rögtönzős játék szabályai szerint, pl. érzelmi instrukciókat váltogatva, speciális helyzeteket teremtve, ugyanakkor az alap gondolattól nem eltávolodva: meggyőzés, érvelés, indoklás a tanulás kertben megtapasztalt módjai, eredményei mellett.

  4. Ajándékot küldtem nektek....a csoporttagok egymás teljesítményét értékelik, pozitív üzenet formájában, melyet egy, a kertből származó kép felhasználásával készített digitális képeslapon küldenek el. Csatolhatnak hozzá hangfájlt is.
  5.