Skip navigation

4. foglalkozás – művészek a kertben

 

PARAFRÁZISOK - SZABAD ÁTKÖLTÉSEK, HOZZÁMONDÁSOK


 

 

Fókuszban: a képi – térbeli intelligencia, testi-mozgásos intelligencia, természeti intelligencia

Fejlesztési feladatok: Egyrészt klasszikus műalkotások újragondolása, értelmezése, népszerűsítése, a kert különböző helyszíneinek kiválasztása jól ismert festmények új környezetbe helyezése céljából, úgy, hogy az eredeti is felismerhető maradjon. Személyes reflexiók kifejezése a parafrázis létrehozása során. Másrészt a kertben található műalkotások új médiakörnyezetbe helyezése, ezáltal jelentéstöbblet létrehozása, személyes vélemény megjelenítése, vállalása akár internetes mémek készítése során.

A tartalmi fókuszok, egyúttal a kiscsoportok feladatai:

1. Klasszikusok újragondolva

Olyan klasszikus festmények, szobrok előzetes kiválasztása, melyek témája, helyszíne a kert. A festmények élőképszerű megjelenítése a botanikus kert megfelelő helyszínein olyan módon, hogy az eredeti műalkotás felismerhető maradjon. S helyszíneket a csoportok tagjai választják ki, megindokolva választásukat. Hasonlóságokat keresnek, a különbségekből származó többletjelentéseket is megfogalmazzák. Az élőképről készített fotót a fénykép szerkesztő alkalmazásokkal további átalakításoknak vethetik alá. A végleges művek albumba rendezése már nem a kertben történik. A parafrázisok során megfogalmazódott vélemények begyűjtése videó segítségével lehetséges. Ugyancsak videófelvételen rögzíthetik az élőkép nézőinek reflexióit (kérdések, vélemények). Készíthetnek internetes mémeket is, parodizálva vagy kifigurázva pl. valami számukra fura látványt a kertben.

2. Ki a kertből!

A kertben található műalkotásokról digitális fénykép változatok készítése, majd új és új helyszínekbe illesztve a képeket, új jelentések, üzenetek, értelmezések létrejöttének felfedezése. A helyszínek lehetnek természetes helyszínek is, de izgalmasabb, ha teljesen más médiakörnyezetet találunk számukra: pl. a Gandhi szobor egy képregény főszereplője lehet, a Támaszkodó alakja tengerparton, gyógytornán helyezhető el. A megváltozott kép történetek kitalálását is inspirálhatja. A portrék esetében – életrajzuk ismeretében – belső monológok megfogalmazása is izgalmas lehet. Mit lát pl. Kitaibel Pál a mai egyetemisták életéből, összehasonlíthatja saját korának tanulási és életmódbeli szokásaival. Ehhez természetesen kutatást kell végezni Kitaibel Pál és Prinz Gyula életéről, a korszakról, melyben tevékenykedtek, stb.

3. Kéregkollázsok

A kert fáinak törzse különleges kérgek változatos mintáit, színeit mutatja. A kérgekről készített közeli fényképek segítségével különböző textúrák összerakása lehetséges a kollázs technikával. Játékos feladatok is készíthetők, pl. kéregmemória – játék, melynek során a kéreg alapján kell kiválasztani a fát, melynek törzsét beborítja. Ehhez a kéregről közelit és a fáról teljes alakos képet kell készíteni.

4. Megállók – Fotóséta, érdekességek a kertben.

Fotóblog készítése a kert munkatársa által összeállított lehetséges megállók látnivalóiból. A helyszínen készített fényképek változatos műfajúak legyenek, készüljön a növényekről csoportkép, közeli kép, „portré”,panoráma kép. Ezek mellé készítsenek rövid ismertetőt arról, amit látnak, és amit megtudtak a látottakról. Röviden fejtsék ki saját véleményüket is. A csoporttagok mindegyike két-két helyszín képanyagát és ismertetőit készítse el.