Skip navigation

6. foglalkozás – metaforák a kertben

 

RÓLAM, RÓLAD, RÓLUNK

 

Fókuszban: a személyes és a társas intelligencia, a természeti intelligencia, nyelvi-verbális intelligencia fejlesztése

Fejlesztési feladatok: önismereti és társismereti élmények gyűjtése, majd megosztása, saját magára és a kapcsolataira vonatkozó tudás elmélyítése. Csoport összetartozásának erősítése. A kert növényei és a személyes tulajdonságok alapján saját növény választása, a választás indoklása. Irodalmi idézetek, aforizmák feletti meditáció magányos és csendes séta során, reflexió megfogalmazása, megosztása másokkal.

Ezeknek a feladatoknak egy része nem kerül nyilvános bemutatásra, egyedül a csoport tagjainak épülésére szolgálnak. Természetesen, ha valaki akar beszélni a kertben szerzett önismereti élményeiről, tegyük lehetővé. A csoportra és a társas kapcsolatokra vonatkoztatva azonban bátorítsuk a nyilvánosság vállalását diákjaink körében.

 1. Kerti „szelfi" - üzen a kert.

  A csoport tagjai önismereti élménygyűjtésre indulnak a kert ösvényein, keresve a csendet, az egyedüllétet. A cél, hogy az útravalóul adott idézet és a kert növényei, növénycsoportjai által ébresztett hasonlatok megfogalmazása alapján jobban megismerjék önmagukat. Találjanak a kertben olyan növényeket, melyekkel saját magukat jellemezhetik.

  Az idézet:

  "Alkosd és ápold lelkedet, mint egy kertet, vigyázz az élet évszakaira, mikor a gyomlálás, a gazszedés, a trágyázás ideje van, s a másikra, mikor minden kivirul lelkedben, s illatos és buja lesz, s megint a másikra, mikor minden elhervad, s ez így van rendjén, s megint a másikra, mikor letakar és betemet fehér lepleivel mindent a halál. Virágozz és pusztulj, mint a kert: mert minden benned van. Tudjad ezt: te vagy a kert és a kertész egyszerre." (Márai Sándor: Ég és Föld)

  A hasonlatok pl. a testalkatra, vérmérsékletre, beállítódásra, képességekre, érdeklődésre, tehát a személyiség összetevőire vonatkozzanak, és az „Olyan vagyok mint a ...." mondatkezdőt használják a diákok. A megfogalmazott szóképet telefonon rögzítsék, a hasonló növény előtt fényképezzék le magukat, készítsenek szelfit.

 2. Kerti tükör - párban

  A csoport tagjai társismereti élménygyűjtésre indulnak a kert ösvényein, keresve a bizalmas beszélgetésre alkalmas helyeket. Az útravalóul adott idézet és a kert növényei, növénycsoportjai által ébresztett hasonlatokat megfogalmazva egymás és önmaguk jobb megismerését segítik. Keressenek a kertben olyan növényeket, melyekkel jellemezhetik társukat.

  Az idézet:

  "Alkosd és ápold lelkedet, mint egy kertet, vigyázz az élet évszakaira, mikor a gyomlálás, a gazszedés, a trágyázás ideje van, s a másikra, mikor minden kivirul lelkedben, s illatos és buja lesz, s megint a másikra, mikor minden elhervad, s ez így van rendjén, s megint a másikra, mikor letakar és betemet fehér lepleivel mindent a halál. Virágozz és pusztulj, mint a kert: mert minden benned van. Tudjad ezt: te vagy a kert és a kertész egyszerre." (Márai Sándor: Ég és Föld)

  A hasonlatok pl. a testalkatra, vérmérsékletre, beállítódásra, képességekre, érdeklődésre, tehát a személyiség összetevőire vonatkozzanak, és az „Olyan vagy mint a ...." mondatkezdőt használják a diákok. A megfogalmazott szóképet telefonon rögzítsék, a hasonló növényt fényképezzék le. Ezek alapján készíthetik el majd a kerti tükröt.

 3. Közösségek a kertben

  A kerti megállók növénycsoportjai tulajdonságainak és jellemzőinek megfelelően alkossanak a gyerekek hasonló csoportokat élőképszerűen. Utánozzák a növények alakját, egymáshoz való viszonyukat. Készítsenek videó felvételt, és a reflexióikat is mondják el a felvételen.