Skip navigation

3. foglalkozás – Hangok a kertben

POLIFÓNIA - A KERT ZENÉJE


 

Fókuszban: a zenei intelligencia, a testi- mozgásos intelligencia, a természeti intelligencia

Tantervi kapcsolódás: ének-zene, testnevelés, biológia

Fejlesztési feladatok: ráirányítani a figyelmet a kertek inspiráló hatására létrejött zeneművészeti alkotásokra, a szabadban, kertekben megszólaltatott zeneművekre. Másrészt érzékennyé tenni a gyerekeket a kert hangjainak, zajainak és a kerti zörejeknek a megfigyeltetése és „begyűjtése", rögzítése során a természet zeneiségére, a ritmusosságára, többszólamúságára. Közös kerti zenemű létrehozása a kertben található egyszerű tárgyak segítségével készített hangszerekkel, pontosabban hangot adó eszközökkel. A megszólaltatott zenére „villámcsődület" (flashmob) -szerű együttzenélés a frissen készített eszközök, emberi hang, technikai eszközök hangjai felhasználásával, az elkészült zenére közös mozgás/egyszerű koreográfia kitalálása.

A tartalmi fókuszok, egyúttal a kiscsoportok feladatai:

 

 1. Klasszikusok a kertben - egy kis zenetörténet - meditációval.

  Előzetes feladatként készüljön egy hangfelvétel válogatás kerti zenékből, amelyet a közös internetes felületen megosztanak a résztvevők. Ezeket fülhallgatón keresztül hallgatva magányos, meditatív sétát tesznek a gyerekek. Adhatunk témát is a meditációhoz : pl. szókártyákon található általános fogalmak, vagy korábbi tanulmányokból ismert irodalmi idézetek kiosztásával jutnak a diákok meditációs témához. A 10 - 15 perces séta során saját útvonalat találnak, gondolkodnak valamiről. A gondolataikat a séta végén a telefonon rögzítik. Ez lesz az alapja egy későbbi blog bejegyzésnek például.

 2. A kert hangjai

  Madarak, növények, levegőmozgás, tárgyak hangjainak tervszerű begyűjtése, rögzítése (madárhangok, lombsusogás, száraz levél morzsolódás, léptek az avaron, kavicsos ösvényen, gally törik, stb.) A hangminták kreatív elrendezése még egy rövid hangjáték háttérzörejeként is felhasználható. A történetet ki is találhatják a gyerekek, de kereshetnek irodalmi alkotásból részletet, melyet a felvett hangokkal illusztrálhatnak. A kertben található tárgyakból kezdetleges hangszereket is lehet készíteni: pl. üdítős dobozba tett kavicsokból vagy két száraz, már letört ágból ritmushangszereket, falevélből sípszerű hangot adó szájsípot, stb. Ezek segítségével a sportpálya nézőterén hangmagasságok szerint felállva közös zenedarabot is létrehozhatunk, egy ügyesebb karmester vagy irányító vezetésével. A közös ritmusképletet is betanulhatnak, de egyszerűen csak egymásra figyelve „zenélhetnek" az eszközökkel.

 3. A résztvevők Közös Egyszeri Rögtönzése Tetszés szerint a helyszín tiszteletére - zenés, mozgásos flashmob tervezése, szervezése, megvalósítása és rögzítése

   

 4. Megállók - Fotóséta, érdekességek a kertben.

  Fotóblog készítése a kert munkatársa által összeállított lehetséges megállók látnivalóiból. A helyszínen készített fényképek változatos műfajúak legyenek, készüljön a növényekről csoportkép, közeli kép, „portré",panoráma kép. Ezek mellé készítsenek rövid ismertetőt arról, amit látnak, és amit megtudtak a látottakról. Röviden fejtsék ki saját véleményüket is. A csoporttagok mindegyike két-két helyszín képanyagát és ismertetőit készítse el.