Skip navigation

2.4. A gyermek mint palánta metafora a gyermek fejleszthetőségébe vetett hit és bizonyosság kifejezésére

 

A kertész motívum, illetve a tanító mint kertész metafora Pestalozzi nevelési munkáiban is gyakran megjelenik; felfogása szerint a nevelő munkája leginkább a kertészéhez hasonlítható. A kertészéhez, aki képességet ugyan nem teremthet, ám azok meglévő csíráit kifejlesztheti, gondozhatja, s még a gyengeelméjűben is kifejlesztheti egy bizonyos fokig (Pukánszky - Németh 1996).  A gyermek fejleszthetősége mint előfeltevés és tapasztalat a pedagógiai gondolkodás és gyakorlat egyik alapköve. A növendékek képességeinek művelése, kibontakoztatása számos pedagógiai törekvésben meghatározó.