Skip navigation

Dombiné Borsos Margit: Az intelligens és okos kert. Pedagógiai projektek felső tagozatos tanulóknak a Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertjében

PEDAGÓGIAI PROJEKTEK FELSŐ TAGOZATOS TANULÓKNAK A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

BOTANIKUS KERTJÉBEN

Írta és fényképezte: Dombiné Borsos Margit

Forrás: appadvice.com

A projektek helyszínét és témáit egy botanikus kert adja. Az általam leírt foglalkozások módszertani javaslatai azonban a hagyományosabb, ismeretközpontú kertpedagógiai megközelítés helyett, alkalmanként amellett, a Howard Gardner által azonosított intelligenciákon alapulnak, vagyis a tantermekben ritkábban igénybevett intelligenciaterületeket szeretnék fejleszteni. Ezért „intelligens" a kert. Az „okos" kert kifejezés magyarázata pedig a kert intelligens birtokbavételének domináns eszközeire utal: helyszíni eszközként okos telefonra, tabletre, majd a kertben zajló terepmunka után az iskolákba illetve otthonokba visszatérve a PC-re, interaktív táblára, szavazószettre, stb. Ezek az eszközök már egy ideje jelen vannak az iskolákban, azonban használatuk még nem integrálódott a tantermi gyakorlatba, sőt, a telefon gyakran tiltás alá esik. Pedig videófilmet, fotókat lehet készíteni velük, hangrögzítőként, mérőeszközként használhatók, különböző dokumentumok tárolhatók, szerkeszthetők rajtuk, tájékozódási lehetőséget kínálnak, mindezeket akár kollaborációs technikával is. És még nem beszéltünk az egyelőre kisebb számban, de már a gyerekeken is itt-ott látható testen hordható okos eszközökről, pl. az okos óráról, vagy azokról az összefoglaló néven „kütyük"-nek nevezett dolgokról, amelyek hamarosan megjelennek rajtuk, vagy a tulajdonukba kerülnek. Az eszközök rendkívül sok tanulási lehetőséget támogathatnak, egyrészt alapalkalmazásaik segítségével, másrészt az internethez történő kapcsolódás megteremtésével. Használatuk önmagukban is motiváló lehet, a vitathatatlanul sokoldalú képességfejlesztés és az örömteli tudásszerzés, tudásmegosztás pedig olyan tanulási és nevelési eredményeket sejtet, amelyeket más eszközökkel, módszerekkel nehezen versenyeztethetünk. A projektek megvalósítása során az alábbi eredményeket érhetjük el:

  • intézményen kívüli élményközpontú foglalkozások során olyan tapasztalatokhoz juttatjuk a diákokat, melyek elősegítik rendszerszemléletű tudásuk megteremtését/gyarapítását, fejlesztik a kreativitásukat, a problémamegoldásukat;
  • rekreációs, stresszoldó gyakorlatok elsajátításával támogatjuk tanítványaink testi és lelki egészségének megőrzését;
  • a projektek során alkalmazott kooperatív módszerek erősítikaz együttműködésre való hajlandóságot és az együttműködés technikáit ;
  • olyan intelligencia területek bevonása is megvalósul, melyek a tantermi tevékenységek során háttérben maradnak, így azok a diákok is jelentősen több tanulási sikerélményhez juthatnak, akik az ún. „jobbféltekés" tevékenységekben ügyesebbek;
  • a szórakoztató/szabadidős okos eszközök értékes „társsá" válnak a tanulási folyamatban;
  • mindezeken túl megismernek egy olyan helyet, melynek önmagán túlmutató jelentéseit is feltárva korábbi ismereteik megerősítést nyernek, műveltségük gyarapodik, látásmódjuk kibővül. Azt a kötődést, melyet a kertlátogatási alkalmak alakíthatnak ki, más nem pótolhatja, és ez a pozitív attitűd átterjed a kert gazdájára, az egyetemre és az egyetemnek otthont adó városra is.

A továbbiakban néhány helyszíni projekt tervezéséhez, lebonyolításához és értékeléséhez található egy összefüggő, de elemeiben is felhasználható komplex projektleírás. Az egyes részprojektek más-más intelligenciaterületet állítanak fókuszba. A pedagógus, aki irányítja és támogatja a tanulócsoportokat, diákjai adottságainak és igényeinek ismeretében választhat megvalósítandó tervet, amelynek feladatait természetesen módosíthatja. Azonban minden helyszíni foglalkozást előzze meg a tantermi előkészítés, amolyan ráhangolásként, melyhez segítséget nyújt az alábbi, talán legrészletesebben kidolgozott foglalkozásötlet. A helyszíni látogatást és tevékenységeket pedig zárja le egy reflektáló, a tanulók egyéni vagy csoportos teljesítményét értékelő foglalkozás.

Az értékelés kritériumait ajánlott közösen, a feladatok ismeretében már előre kidolgozni és mindenki számára folyamatosan elérhetővé tenni, pl. egy közös felületen.