Skip navigation

1. foglalkozás - bevezetés a kertbe

 

AZ EMBER KERTJE

 

Fókuszban: a verbális-nyelvi és a vizuális intelligencia fejlesztése.

Célja:

  • a meglévő ismeretek előhívása,
  • új ismeretek megszerzése,
  • a tantervi kapcsolatok tudatosítása,
  • a helyszíni tevékenységek előkészítése,
  • az együtt tevékenykedő csoportok megalakítása
  • az elvárt eredmény körvonalazása
  • értékelési kritériumok tisztázása.

 

A ráhangoláshoz válasszunk olyan zenét, amelynek témája, helyszíne a kert, akár valóságos kert az ihletője a zenének, akár egy fantázia szülte „titkos kert". Például az egyik legszebb zene Vivaldi Négy évszak c. versenymű sorozatából a Tavasz 3. tétele.

https://www.youtube.com/watch?v=Dz2r9_Opau8

Ha az ókori mitológiák ligeteit is kertnek tekintjük, akkor a klasszikusok közül Debussy: Egy faun délutánja c. művét is választhatjuk: http://indavideo.hu/video/Debussy_Egy_faun_delutanja_1_resz_-_Stokowski

Esetleg egy kortárs improvizatív zenét játszó zenekar klipjét (pl. Ektar):

https://www.youtube.com/watch?v=N_fw1kuhezo,

Az alábbi linken elérhető a Titkos kert c. filmzene: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmL4FbuwVcmQ4E6F7hCOTXIDsTbkYTQ9R)

Meglévő ismeretek feltérképezésére az egyik legalkalmasabb eszköz a fürtábra, melynek középpontjába az EMBER KERTJE kifejezést írjuk. A tanulók közösen dolgozhatnak egy-egy fürtábrán. Bevezető alkalommal az asszociációs változatot (pókhálóábra) javaslom, a fürtábra hierarchizált, jelentésbeli szinteket elkülönítő, összefüggéseket, kapcsolatokat is ábrázoló formáját, a gondolattérképet akkor használjuk, ha diákjaink már komolyabban foglalkoztak előzetesen a témával, például a bevezető foglalkozás végén kiegészíthetik az eredetit vagy készíthetnek újat, emlékeztetőnek. A grafikus szervezőt elkészíthetik a gyerekek papíron, tollal, ceruzával, de már ehhez is igénybe vehetik az okos eszközöket. Nagyon egyszerűen használható ingyenes alkalmazások találhatók a neten, legtöbbnek van android/iOS változata is. (Pl. a http://popplet.com/ vagy a https://www.mindmeister.com/).

A tantervi kapcsolatok feltárása a pedagógus irányításával történik, mégpedig az elkészült pókhálóábra segítségével. Minden bizonnyal szerepelnek az ábrán olyan kifejezések, melyek valóságos kertekre utalnak, a funkciót kiemelve (zöldséges kert, díszkert, fáskert, virágos kert, stb.), lehetnek olyanok is, melyek a kert szimbolikus jelentéséből indulnak ki (legismertebb talán az édenkert/Paradicsomkert illetve az irodalmi, képzőművészeti alkotások kert-metaforái). Lesznek, akik a történelmi kertekre gondolnak (Szemiramisz függőkertje, egyiptomi kertábrázolások, középkori kolostorkertek, újkori palotakertek/kastélykertek), és távoli kultúrák kertjei is megjelenhetnek (japánkert, iszlám kert), valamint a legújabban terjedő városi közösségi kerteket is említhetik.

Már ennyiből is kitetszik, hogy a kert kulturálisan roppant sokrétű fogalom. Azonban további jelentések tárulnak fel, ha a szó etimológiáját is megvizsgáljuk, valamint értelmezzük a kert szimbolikáját. Ehhez nyújt segítséget a mellékletben megtalálható két szöveg. A szövegekből azokat a részleteket válasszuk ki, melyek megfelelőek diákjaink számára, és amelyek illeszkednek az előzetes ismereteikhez, a pókhálóábrán rögzítettekhez. A gyerekek párban dolgoznak, feladatuk, hogy a véletlenszerűen kiválasztott/kiosztott szövegrészletek alapján készítsék el annak egy rövid, szócikk - jellegű tartalmi összefoglalóját és egy magyarázó rajzot is ugyanarról az értelmezésről. Mindezt tanítsák is meg társaiknak. A tanítva tanulás eredményessége ismert, fejlesztő hatása úgyszintén. Az elkészült anyagot, annak bemutatása után a pókháló ábrán helyezik el. Akár papíralapon dolgoznak, akár digitálisan, mindkét esetben bővíthetik korábbi grafikus szervezőjüket, amely emlékeztetőként megmarad a projekt ideje alatt a terem falán vagy a létrehozott közös internetes felületen, pl. google drive-on.

A helyszíni tevékenységek előkészítése egyrészt együttműködő csoportok kialakítását, másrészt a helyszín rövid, képes bemutatását, a helyben végzendő feladatok rövid ismertetését, a botanikus kertben való viselkedés néhány fontos szabályának felidézését jelenti.

A bevezető foglalkozás végére legyen világos a tanulók számára, hogy a mit várunk el egyenként tőlük, és kisebb-nagyobb csoportjaiktól egyaránt. Legyen fogalmuk arról is, hogy a ráhangoló foglalkozás és a terepmunka során megszerzett tudás milyen ismeret- és képességterületeiket gazdagítja, a létrehozott digitális munkáikat hol, milyen felületen mutathatják be. Azzal is tisztában kell lenniük, hogy tevékenységük értékelésének mik a kritériumai.