Skip navigation

2.2. Az első iskolakertek

 

1632-ben megjelenő Didactica Magna című munkájában Comenius azt javasolja, hogy az iskolához a pihenési igények kielégítésére kert is kapcsolódjon. Néhány évtizeddel később, az ezerhatszázas évek utolsó harmadában német nyelvterületen megjelennek az első iskolakert-tervek, nem sokkal később az első iskolakertek. Az iskolakertek funkciója már az induláskor kibővül a pihenés és gyönyörködtetés mellett a tudásszerzés elemivel, ezen belül is elsősorban botanikai ismeretek közvetítésével, valamint az ehhez kapcsolódó gyakorlati tevékenységi körökkel; a növénytermesztés és gyümölcstermesztés gyakorlatának megismerésével (vö: Zsolnai 1996, 160.).