Skip navigation

5. foglalkozás – problémák a kertben


ALAKZATOK, MÉRTÉKEK, HÁLÓZATOK, ÉRTÉKEK


Fókuszban: a logikai - matematikai intelligencia, a testi - mozgásos intelligencia, a képi - térbeli intelligencia fejlesztése

Fejlesztési feladatok: a tájékozódás fejlesztése a kert úthálózatának feltérképezése során, saját vagy hagyományos, népi-történeti, mesebeli mértékegységek használatával becsüljenek majd állapítsanak meg távolságot, magasságot, szélességet, kerületet, területet, stb. A kertben sétálva fogalmazzanak meg olyan problémát, megoldandó feladatot, amelyhez számlálásra, statisztikai eszközökre van szükség. Fedezzenek fel ismétlődő mintázatokat fákon, leveleken, épületen, stb. ezeket rögzítsék.

 1. Alakzatok - formák a kertben

  A kertben sokféle geometriai alakzat felismerhető, megtalálható. A csoport feladata, hogy keresse meg ezeket, készítsenek róluk fényképet, rajzot. A képek, ábrák segítségével alkossanak geometriai képes szótárat, akár külön csoportosítva a térbeli, a síkbeli és a vonalmenti alakzatokat:egyenes, pont, háromszög, ellipszis, hiperbola, kúp, kör, parabola, parallelogramma, hasáb, gúla, téglatest, négyzet, rombusz, téglalap, érintő, trapéz, négyszög, kocka, henger. A képes szótár készülhet papíron is, de digitális változatban is.

 2. Mértékek - Mérések a kertben

  A kert különböző objektumai, útjai, növényei nagyságuk, terjedelmük alapján is csoportosíthatók. A terepen történő megfigyelések egyik legfontosabb eleme a mérésen alapuló adatgyűjtés. Lehet-e mérni mérőeszköz nélkül? Hogyan lehet használni a testünket mérésre? A népi-történeti mértékegységek felhasználásával sok adatot gyűjthetnek, magasságról, hosszúságról, kerületről, területről stb. Megfigyeléseiket, méréseiket párban végezzék, cserélgetve a mérő és jegyzetkészítő, táblázatba rendező szerepet. A végén összehasonlíthatják az általuk mért eredményeket, ha a velük lévő okos eszközön van mérőeszköz program, át is válthatják metrikusra.

 3. Hálózatok - Járkálás a kertben

  A kerti utak, ösvények érdekes rajzolatokat adnak ki. Önmagában ezek rögzítése, egy kerti térkép készítése is nagyon hasznos és fejlesztő feladat. Azonban problémákat is felvetnek. Híres matematika problémák kötődnek utakhoz (Euler-út, Hamilton-út, az utazó ügynök problémája), ezek mintájára felvethetünk hasonlót: végig lehet-e menni a kerti utakon úgy, hogy minden úton csak egyszer haladunk át? Hogyan lehet a kert nevezetes pontjait, pl. a botanikai megállókat úgy érinteni, hogy a legkevesebbet kelljen gyalogolni?

 4. Értékek - Számlálás a kertben

  Az érték alatt most egyszerűen egy szám nagyságát értjük. A kertben nagyon sokféle megszámlálható dolog van, és ezzel a feladattal az adatok gyűjtésére, az adatok elemzésére irányítjuk a figyelmet. Ajánlatos, hogy ők maguk fedezzék fel azokat a lehetőségeket, amelyek során a megszámlálható mennyiségekkel különböző műveleteket végezve megállapításokat fogalmazhatnak meg egy természeti jelenségre (a kertre) vonatkozóan (bizonyos fafajta száma a kertben, adott területen megtalálható fák, cserjék, virágok száma, százalékszámítás, statisztikai, valószínűségi számítások, adatok ábrázolása grafikusan, stb.) A kert egyedeinek számlálásán túl a kertben mérhető jelenségek értékeinek meghatározása is lehetséges: hőmérséklet értéke különböző kertrészekben, szintkülönbség értékeinek meghatározása, légnyomás, stb. értékének meghatározása a telefon app-jainak segítségével, majd az adatok táblázatba rendezése, elemzése, megállapítások megfogalmazása. Mindezeket egy prezentációba rendezve (Power Point, Prezi) mutatják be a záró foglalkozáson.