Tartalomjegyzék

I. Újmédia, újnyelv, újirodalomelmélet

Orbán Jolán: Újtechnológia, újmédia, újirodalomelmélet

1. Az újtechnológia mint életforma - a technokultúra-kutatás kritikája
2. Az újmédia mint nyelv - a kritikai médiakutatás fogalomtára
3. Az újirodalom mint írásmód - az újirodalomelmélet kérdésfeltevései

II. Digitális írásbeliség, másodlagos szóbeliség, újmédiakultúra

Beke Ottó: Írásbeliség, szóbeliség, digitális kultúra

1. Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók, netgenerációk

1.1. A digitális eszközök „természetessége"
1.2. A netgeneráció(k) korelőnye
1.3. Generációs szakadékok és (bizonytalan) kontexus(aik)
1.4. Infantilizmus és technika

2. Másodlagos szóbeliség, digitális írásbeliség, mobilkommunikáció

2.1. A mobiltelefonok (is) írógépek?
2.2. Állandósult szófordulatok és panelek
2.3. Rövidítések
2.4. Könyvforma és helyesírás
2.5. A digitális írás specifikumai
2.6. Multilinearitás, különbözőség, frissítés

3. Digitális írás, olvasás, újverbális kultúra

3.1. Medialitás, materialitás, olvasás
3.2. Írás és olvasás az írógépek után
3.3. Internethasználati szokások - EU Kids Online II
3.4. Digitális írásfolyam
3.5. Könyv-háló vs. mozgóképek
3.6. Posztalfabetizmus és újverbális kultúra

III. Újtechnológia, újszínháztudomány, újszínházművészet

Deres Kornélia: A médiatechnológia színrevitele

1. Médiumközi kapcsolatok

1.1. Színház és médiatechnológia
1.2. Mediális érzékhálók
1.3. Színház és mozgókép
1.4. Színház és újmédia

2. Médiaelméleti kérdések színházi aspektusból

2.1. Intermedialitás és/vagy médium-specifikusság
2.2. A színház mint észlelési gyakorlat: immediáció és hipermediáció
2.3. Médiumok színpada

3. Médiumok és emlékezetek a Mozgó Ház Társulás előadásaiban

3.1. Háromszintű horizont: Cseresznyéskert (1998)
3.2. A tévedés esélye
3.3. Intermediális idősíkok
3.4. Techno-humán hullámok

IV. Újmédia, újmédiaművészet, posztmédiaesztétika

Szabó Viktória: A „hideg szépség" megjelenése az újmédiában - Maya Brush esztétikája

1. Maya Brush a digitális szépség
2. A szépség matematikája - Maya Brush a „hideg szépség"
3. Az univerzális szépség eszméjének megszületése és letűnése
4. A test és a gép kapcsolata az újmédiában
5. Maya Brush határátlépései - a „homo virtualis" kilépése a virtuális világból a valóságba

V. Újmédia, újírásmódok, újirodalmi műfajok

Szanyi-Nagy Judit: „Kettőt keverve" vagy „kettőt, keverve" - A kortárs magyar szerzők nyelvhasználata a hibrid műfajokban

1. Paradigmák és kutatásmódszertan
2. Kicsit modern, nagyon poszt

2.1. Posztmodern, kortárs, magyar, irodalom és nyelvhasználat
2.2. Nyelvhasználati szokások - (kommunikáció)elméletben és gyakorlatban
2.3. Nyelvi fordulat az irodalomban

3. Poszt a négyzeten - mi van a posztmodern olvasatok közben és után?

3.1. Mi a posztmodern, a poszt-literalitás és az újmédia?
3.2. Miben áll a hibridség?
3.3. Egy kanonizált, egy kanonizálandó és a periférián

4. Nyelvjáték-variációk

4.1. (Nyelv)Játékos Parti Nagy Lajos
4.2. Egy kis SMS-mese Varró Dániellel

5. Blogolok, tehát vagyok

5.1. A blog vajon mi?
5.2. Blogkönyv vagy blogregény?
5.3. Blogkülső
5.4. Blogbelső

6. Végső bejegyzés
7. Mellékletek