Skip navigation

Mellékletek

1.1. melléklet – tanulmányrészletek a hátrányos helyzet fogalmához, törvényi meghatározásához

1.2. melléklet – a (halmozottan) hátrányos helyzettel kapcsolatos statisztikai adatok I.35

1.3. melléklet – a (halmozottan) hátrányos helyzettel kapcsolatos statisztikai adatok II.36

2.1. melléklet – „Társadalmi távolság” gyakorlat38

2.2. melléklet – Beiskolázás – körzetek, előnyben részesítés, deszegregáció

2.3. – A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés bevezetése

2.4. melléklet – Arany János Program

2.5. melléklet – Tanodák

3. melléklet – részletek az együttnevelés gyakorlati megvalósításának példáit tartalmazó kötetből54

A) A hódmezővásárhelyi deszegregációs program55

B) Patrónusi, mentori vagy tutori rendszer működtetése – Hallgatói Mentorprogram56

C) Tanulás-tanítás eszközrendszere: IPR ernyőprogram57

D) „A Maszat-hegyen innen”58

E) Mediáció az iskolában59

F) Hátránykompenzáció tervszerű egyéni fejlesztéssel60

G) Egyéni fejlesztési tervek alkalmazása a középiskolában61


35 Varga Aranka (2014): Hátrányos helyzet az iskolarendszerben. In: Cserti Csapó Tibor (szerk.): Legyen az esély egyenlő - Esélyteremtés a Sásdi kistérségben. PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék - Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás, Pécs. 155-170.
www. http://nevtud.btk.pte.hu/files/tiny_mce/Romologia/Kiadvanyok/k%C3%B6tet%206.pdf [2014. 11. 12.]

36 Varga Aranka (2014): Hátrányos helyzet az iskolarendszerben. In: Cserti Csapó Tibor (szerk.): Legyen az esély egyenlő - Esélyteremtés a Sásdi kistérségben. PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék - Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás, Pécs. 155-170.
www. http://nevtud.btk.pte.hu/files/tiny_mce/Romologia/Kiadvanyok/k%C3%B6tet%206.pdf [2014. 11. 12.]

38 A gyakorlat az alábbi leírás átalakított, a kurzushoz igazított változata: Bartha Éva (é. n.): Belső képzési tananyag az iskolai integrációs programban résztvevő pedagógusok számára. Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium, Tamási.
http://www.fszk.hu/dobbanto/szakmai_anyagok/Belso-kepzes-IPR-munkafuzetszerkST-1.pdf [2014. 11. 10.]

54 Arató Ferenc - Varga Aranka (2012): Együttnevelés a gyakorlatban. Válogatás az óvodai és iskolai IPR intézményi adaptációs gyakorlataiból. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest.

55 Szűcs Norbert (2012): A hódmezővásárhelyi deszegregációs program. In: Arató Ferenc - Varga Aranka: Együttnevelés a gyakorlatban. Válogatás az óvodai és iskolai IPR intézményi adaptációs gyakorlataiból. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest. 13-16.

56 Szűcs Norbert (2012): Patrónusi, mentori vagy tutori rendszer működtetése - Hallgatói Mentorprogram. In: Arató Ferenc - Varga Aranka: Együttnevelés a gyakorlatban. Válogatás az óvodai és iskolai IPR intézményi adaptációs gyakorlataiból. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest. 53-58.

57 Radics József (2102): Tanulás-tanítás eszközrendszere: IPR ernyőprogram. In: Arató Ferenc - Varga Aranka: Együttnevelés a gyakorlatban. Válogatás az óvodai és iskolai IPR intézményi adaptációs gyakorlataiból. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest. 121-124.

58 Heffner Anna (2012): „A Maszat-hegyen innen". In: Arató Ferenc - Varga Aranka: Együttnevelés a gyakorlatban. Válogatás az óvodai és iskolai IPR intézményi adaptációs gyakorlataiból. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest. 41-45.

59 Bedőné Fatér Tímea (2012): Hátránykompenzáció tervszerű egyéni fejlesztéssel. In: Arató Ferenc - Varga Aranka: Együttnevelés a gyakorlatban. Válogatás az óvodai és iskolai IPR intézményi adaptációs gyakorlataiból. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest. 78-80.

60 Bedőné Fatér Tímea (2012): Hátránykompenzáció tervszerű egyéni fejlesztéssel. In: Arató Ferenc - Varga Aranka: Együttnevelés a gyakorlatban. Válogatás az óvodai és iskolai IPR intézményi adaptációs gyakorlataiból. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest. 78-80.

61 Bartha Éva (2012): Egyéni fejlesztési tervek alkalmazása a középiskolában. In: Arató Ferenc - Varga Aranka: Együttnevelés a gyakorlatban. Válogatás az óvodai és iskolai IPR intézményi adaptációs gyakorlataiból. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest. 86-90.