Skip navigation

2.4. melléklet – Arany János Program

Az Arany János Programokról szóló szövegek közül az első a program egyik Tolnai József beszámolója, aki a programot öt éven át vezette. A második rész a 2009-ben közreadott, az Arany János Tehetséggondozó Program vizsgálatának egyes eredményeiből válogat.


„Mindenekelőtt leszögezhető, hogy az Arany János Program Magyarországon a rendszerváltást követően a leghosszabb - kormányokon átívelő - olyan oktatási program, melynek sikerességét és szükségességét soha senki nem kérdőjelezte meg.
Jelenleg három Arany János Program működik a magyar közoktatásban, alapvetően esélyegyenlőségi
és tehetséggondozási célokkal. Időben az első az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP), mely 2000-ben jött létre, akkor alapvetően azzal a céllal, hogy a nagyvárosok (megyeszékhelyek) környékén élő, infrastrukturálisan elmaradott kistelepülések tehetséges gyerekei is bekerülhessenek „jó nevű" nagyvárosi középiskolákba (elsősorban gimnáziumokba). Egy korábbi kutatás szerint ugyanis ezeknek a tanulóknak (pláne, ha az említett hátrány szociokulturális, anyagi, családi problémákkal együtt jelentkezett) - az általános iskola által már felismert „tehetségeik" ellenére - gyakorlatilag semmi esélyük nem volt ezen úgynevezett elit középiskolákban tanulni. Ezzel összefüggésben előttük a felsőoktatás kapui is zárva maradtak. Pár évvel az indulás után egy miniszteri rendelet alapján az AJTP célcsoportja aztán kiegészült a nagyvárosok minden szempontból leszakadó peremkerületeiben élő, s az ebből adódó hátrányokat elszenvedő családok gyermekeivel is. Ennek megfelelően e program alapvető célja a hátrányos helyzetű vagy „rászorult" tanulók középiskolai tanulmányainak pedagógiai, szociális és mentális támogatása - ingyenes kollégiumi bentlakással - sikeres érettségi vizsga után a felsőoktatásba bekerülés érdekében. A programban jelenleg 23 intézménypár (középiskola és kollégium) vesz részt, országos lefedettséggel, 3000 tanuló bevonásával.
2004-ben, az AJTP sikereinek okán hozta létre az akkori oktatási kormányzat az Arany János Kollégiumi Programot (AJKP), mely jelenleg 11 intézménypárban működik, közel 800 tanuló bevonásával. Az AJKP az AJTP-hez hasonlóan egy előkészítő (felzárkóztató) évvel kezdődik - ehhez itt is önálló, saját kerettanterv és kollégiumi alapprogram melléklet segíti az intézmények szakmai munkáját -, de a tulajdonképpeni első (vagy kilencedik) évfolyamban az „Arany"-osok integráltan tanulnak tovább, különböző partner középiskolákban. Az AJKP-ban a pedagógiai feladattöbblet leginkább a kollégiumokban jelenik meg, ehhez a program szakértő mentorok segítségét nyújtja. A program célja az érettségi (szakközépiskolák esetében egy szakma) megszerzése. Ebben a programban a jelenlegi szabályozás szerinti halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vehetnek részt.
Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program (AJKSZP) azzal a filozófiával jött létre 2007-ben, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szakiskolákban történő szakmaszerzését is támogatni kell, hiszen a leginkább leszakadó rétegek számára a kutatások szerint ez jelentheti a legreálisabb alternatívát a szegénységből (gyakran mélyszegénységből), munkanélküliségből való kitörésre, a tisztességes boldogulás lehetőségével. Az AJKSZP-ben 7 kelet-magyarországi kollégium vesz részt, s a hozzájuk partnerként kapcsolódó mintegy 15 szakiskolában közel 700 Arany-os tanul. Az AJKSZP is foglalkoztat mentorokat, és a másik két programhoz hasonlóan, önfejlesztő módon működik, hálózatban megosztva és felhasználva a program vitele közben kialakult jó gyakorlatokat disszeminációs rendezvényeken, szakmai napokon, kiadványokban.
Az Arany János Programok a legkorszerűbb pedagógiai eszközökkel és módszertannal dolgoznak, a megvalósítók inkluzív környezetet biztosítanak a célcsoport számára, a hátrányos helyzetből adódó deficiteket a pedagógusok a drámapedagógia, a tanulásmódszertan, a projekt módszer, a kiscsoportos foglalkozások, a tréning modern metódusaival felvértezve igyekeznek ledolgozni, az idő előrehaladtával egyre komolyabb sikerekkel. A program államilag - jelentős mértékben - támogatott, de a befektetés megtérülését senki nem kérdőjelezte és kérdőjelezheti meg. Az Arany János Programok révén sok ezer tanuló érhetett el az életében olyan eredményeket, sikereket, melyekre e programok nélkül nagy valószínűséggel esélyük sem lett volna." (Tolnai József)

Az AJTP vizsgálata51 - részletek a kutatási eredményekből


 

51 A Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának Értékelése. Expanzió Humán Tanácsadó, Budapest, 2009.
http://store1.digitalcity.eu.com/store/clients/release/AAAABJFV/doc/jelentes_2009.05.27-11.10.38.pdf [2014. 11. 25.]