Skip navigation

Bevezetés - általános információk

A fejlesztett tananyag célja, hogy a hallgatóknak lehetőségük nyíljon arra, hogy interaktív formában megismerjék az oktatás területén megmutatkozó hátrányos helyzet fogalomkörét.
A választható modulok a hátrányos helyzet egyes aspektusait kívánják tárgyalni, mely témakör mindazonáltal sokkal szélesebb, mint aminek feldolgozására lehetőség nyílhat egy kurzus részeként. A modulok foglalkoznak a hátrányos helyzet fogalmának alakulástörténetével - fókuszba helyezve az ehhez köthető jogszabályi változásokat -, a hátrányos helyzetű tanulókra (is) irányuló oktatáspolitikai intézkedésekkel, működő programokkal.
A moduláris rendszerben felépített tananyag 90 perces blokkokban tervezi a szemináriumi munkát. A tananyag tartalmazza az adott modulra javasolt tevékenységek sorát és a hozzájuk kapcsolódó segédanyagokat, melyek a hallgatók interaktív munkáját segítik. Az egyes modulok az RJR modell szerint1 épülnek fel és kooperatív tanulásszervezéssel2 valósulnak meg.
A kiegészítő információk (felhasznált irodalom, oktatók számára magyarázó szövegek stb.) a lábjegyzetekben találhatók.

1 Bárdossy Ildikó - Dudás Margit - Pethőné Nagy Csilla - Priskinné Rizner Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs - Budapest, 172-174.
2 Arató Ferenc - Varga Aranka (2012): Együtt-tanulók kézikönyve. (3., bővített kiadás) Mozaik Kiadó, Szeged 167. és Kagan, Spencer (2004): Kooperatív tanulás. ÖNKONET, Budapest.