Skip navigation

4.3. FILMVETÍTÉS

 
A modul tartalmi célja: a hátrányos helyzetű tanulók intézményi együttnevelésének gyakorlatáról példák segítségével információkat gyűjteni
„A hejőkeresztúri modell" (26 perc)
A „hejőkeresztúri modellt" bemutató kisfilm17 a nagy arányban hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskola jelentős eredményeinek összetevőiről szól. A képességkibontakoztatás és kompetenciafejlesztés fő programelemeiről további kisfilmeket tett közzé az iskola saját honlapján18, melyek közül szintén válogathatunk:
  • Komplex Instrukciós Program (16 perc) („Az Egyesült Államok iskoláiban bevezetett Complex Instruction módszer olyan heterogén tanulói összetételt feltételező oktatási eljárás, amely eredményesen alkalmazható minden tanuló iskolai sikerességének megalapozásához. A csoportmunka-szervezésen alapuló tanítási módszert húsz éves kutatómunka eredményeként a Stanford Egyetem fejlesztette ki E. Cohen és R. Lotan vezetésével. A módszer célja, hogy minden gyerek tudásszintje emelkedjen, és része legyen sikerélményben az osztálymunka során. Magyarországon a programot a hejőkeresztúri iskola adaptálta és vezette be elsőként Komplex Instrukciós Program néven 2001-ben."19)
  • Differenciált Tanulásszervező Program (14 perc)
  • Logikai Táblajáték Program (11 perc)
  • Generációk közötti Párbeszéd Program (4 perc)
A kiválasztott filmek vetítését követően lehetőség nyílik vélemények és kérdések megfogalmazására. Zárásként mindenki rajzol egy írólapra (A5) egy ábrát (szimbólumot), mely a látottak alapján számára a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét növelő programok lényegi elemét mutatja. A rajzot egyesével mindenki felragasztja - egy mondat kíséretében - a táblára.

„Lépések egymás felé" 1. Oktatási integrációs és deszegregációs jó gyakorlatok bemutatása oktatóknak, leendő pedagógusoknak (DVD, 90 perc) Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest, 2012.
„Lépések egymás felé" 2. Oktatási integrációs és deszegregációs jó gyakorlatok bemutatása oktatóknak, leendő pedagógusoknak (DVD, 90 perc) Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest, 2012.
Részlet a filmhez kapcsolódó sajtóközleményből: „A kiemelt program keretében elkészült 90 perces, módszertani film elsősorban döntéshozók, intézményvezetők, pedagógusok és civil szervezetek számára kíván betekintést nyújtani a modellszerűen működtetett, adaptációra alkalmas helyi intézkedéseket érintő deszegregációs programokba, integrációs intézményfejlesztésekbe, pedagógiai innovációkba. A film koncepciója és a gyakorlatok szakmai eredményessége szempontjából az összegyűjtött 59 „jó gyakorlatból" 21 modellt mutat be a film első és második része."20

A kiválasztott filmek vetítését követően lehetőség nyílik vélemények és kérdések megfogalmazására.
Zárásként kilépőcédulát ragasztanak a hallgatók egy közös csoportfalra/táblára, mely a „Ma magammal viszem: ..." mondatot fejezi be.

 

 


18 http://www.hejokereszturiskola.hu/index.php/az-iskola-programjai [2014. 10. 11.]

19 http://www.komplexinstrukcio.hu/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 [2014. 10. 11.]

20 Oktatási integrációs és deszegregációs jó gyakorlatok bemutatása oktatóknak, leendő pedagógusoknak (Sajtóközlemény, 2012. 09. 26. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal)
http://kih.gov.hu/a-kozigazgatasi-es-igazsagugyi-hivatal-allashirdetesei/-/asset_publisher/4frusdbuyVxX/content/id/27316 [2014. 10. 11.]