Skip navigation

Tartalomjegyzék - modulok

1. A migráció és a menekültügy háttere

Migránsokkal, bevándorlókkal kapcsolatos alapfogalmak, az európai és hazai migráció, illetve a menekültügy háttere és helyzete. A hallgatók megismerkednek a menekülteket vagy áttelepülőket jellemző tipikus élethelyzetekkel. Módszer: filmek, kooperatív eszközök.

2. A migránsok jogai, különösen a gyerekek oktatáshoz fűződő jogai

A modul tartalmi célja, hogy a hallgatók megismerjék a migránsokat érintő emberjogi nemzetközi és uniós elvárásokat, valamint a hazai oktatási jogszabályokat.

3. A migráns gyermekek, tanulók hazai oktatása

A migráns tanulókat célzó oktatási, szakmai programok, a migráns tanulók belépése és osztályba helyezése az iskolában. A fogadó osztály és az iskolaközösség felkészítése

 

4. Menekültek, kísérő nélküli kiskorúak az iskolában

A migráns tanulók legsérülékenyebb csoportjai; a kísérő nélküli kiskorúak helyzete; interkulturális kompetencia, a legsérülékenyebb csoportok hazai helyzete; interkulturális pedagógiai rendszer, a magyar mint idegen nyelv oktatása, s migráns tanulók iskolai teszteredményei

5. Függelék

 

14 1.  A feladatok elsősorban a következő kiadványok felhasználása alapján készült: Gyulai Gábor (2011): Külföldiek Magyarországon. Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához. Magyar Helsinki Bizottság
2. Illés Katalin - Medgyesi Anna (összeáll., 2003): A migráns gyerekek oktatása. 2009-ben átdolgozta: Kováts András - Dr. Vámos Ágnes. Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület, Budapest

23 Megjelent a Helsinki Figyelőben. http://helsinkifigyelo.blog.hu/2014/12/04/shakirah_harom_honap_magyarorszag, 2014. december 04. presshelsinki. (letöltés dátuma: 2014.12.21.)

34 Edna Mitchell (1995): Napjaink bevándorlóinak eltérő tapasztalatai. In: Változások az amerikai pluralizmusban: Az oktatás válsága és feladata. Magyar Pedagógia 95. évf. 1-2. szám. 5-18.