Skip navigation

3.3 melléklet: Migráns tanulók az iskolában; teszt és a megoldókulcsa

 

Kérdés 1

1. A PISA 2006 felmérés adatai szerint az EU-15 országokban a 15 éves tanulók legalább 10%-át tették ki azok a gyerekek, akik külföldön születtek, vagy akiknek szülei mindketten egy másik országban születtek; ez az arány az általános iskola negyedik osztályában közel 15%-ot ér el.

Útmutató

Kérdés 2

2. A bevándorló gyerekek beiskolázása Magyarországon nehézkes, mind a menekült gyerekek és szüleik, mind a magasabb státuszú külföldiek idegenkednek az óvodától és az iskolától.

Útmutató

Kérdés 3

3. A Magyarországon élő külföldi tanulóknak egységes nyilvántartási rendszerét dolgozták ki, amely nemcsak az állampolgárságra, hanem a származási országra, beszélt nyelvekre, nemzetiségre, korábbi külföldi tanulmányokra vonatkozó adatokat is tartalmaz, és ezek az iskolák által is elérhetőek.

Útmutató

Kérdés 4

4. A tankötelezettség szempontjából a magyarországi bevándorlókra ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak, mint a magyar állampolgárokra.

Útmutató

Kérdés 5

5. A 77/486/EGK irányelv a fogadó állam joga alapján iskolaköteles, egy másik tagállam állampolgárságával rendelkező munkavállaló eltartott gyermekeire vonatkozik, és előírják, hogy a tagállamok által: biztosítva legyen a területükön az ilyen gyermekek befogadását célzó, ingyenes oktatás, ideértve különösen a fogadó állam hivatalos nyelvének vagy egyik hivatalos nyelvének e gyerekek különleges igényeihez alakított oktatását; valamint a származási tagállammal együttműködve és a hagyományos oktatással összehangolva elősegítsék e gyermekek számára anyanyelvük és származási országuk kultúrájának oktatását.

Útmutató

Kérdés 6

6. Az OECD PISA felmérése a 15 éves tanulók általános iskolai teljesítményéről azt bizonyítja, hogy az e korcsoporthoz tartozó migráns tanulók teljesítménye minden vizsgált tantárgyban - természettudományok, matematika és elsősorban az olvasás terén - szisztematikusan gyengébb, mint a fogadó országban született tanulóké.

Útmutató

Kérdés 7

7. A harmadik országbeli külföldi gyermeket csak egy évnél nem régebbi, a HIV-vizsgálat negatív eredménye után vehető fel közoktatási intézménybe.

Útmutató

Kérdés 8

8. Magyarországon a legtöbb bevándorló határon túli magyar.

Útmutató

Kérdés 9

9. A menekülttáborokban lévő gyerekek egészségügyi oltása ügyében sokszor a helyi védőnő az illetékes. Mivel semmilyen protokoll nincsen arra nézve, hogy mennyi időn belül kell elvégezni, ezért több hetes-hónapos csúszás is elképzelhető. Emellett további akadály az óvodák és az iskolák helytelenül az oltások meglétéhez kötik a gyerekek intézményi beíratását.

Útmutató

Kérdés 10

10. A menekült és a migráns gyerekek kidolgozott és nemzetközileg standardizált, ún. NTH felmérő teszteken és bemeneti méréseken esnek át. 2010 óta van lehetőség a migráns óvodások és iskolások körében a sajátos nevelési igényű gyermekek kiszűrésére és azonnali gyógypedagógushoz irányítására.

Útmutató

Kérdés 11

11. Debrecenben a menekült gyerekek számára speciális gyógypedagógia-csoport indult, ahol afázia és autista specifikusan, öt idegen nyelvi óvodapedagógus (pastu, arab, hindi, perzsa, szomáli nyelveken) segítségével folyik az óvodai nevelés.

Útmutató

Kérdés 12

12.  A Magyarországra érkező migráns gyerekek esetében nincsen kidolgozott protokoll arra nézve, hogy melyik osztályfokra helyezik a külföldi gyermeket.

Útmutató