Skip navigation

1.3 melléklet: Migráció és menekültügy; teszt és a megoldókulcsa

Kérjük, jelölje meg a helyes választ!

Kérdés

1. Hontalan, hontalanság (Stateless person, statelessness)

Útmutató


Answers

a) Hajléktalan személy, hajléktalanság.

b) Az a személy, aki egyik államnak sem állampolgára.

c) Akinek honosítás alatt állnak a hivatalos iratai.

Visszajelzés

Kérdés

2. Migráns (Migrant)

Answers

a) Az a külföldi, aki az Európai Unión belül változtatja lakhelyét.

b) Egy ún. harmadik országbeli állampolgár, aki bevándorolt.

c) Szociológia és nem jogi fogalom azokra, akik elhagyják a hazájukat azért, hogy letelepedési szándékkal egy másik országba menjenek.

Visszajelzés

Kérdés

3. Bevándorló (Immigrant)

Answers

a) Állampolgársági jogokkal rendelkező letelepedett külföldi, nem magyar származású személy.

b) A szónak jogi jelentése nincs, hétköznapi értelemben a bevándorló szót olyan migránsokra használjuk, akik már hosszabb ideje tartózkodnak Magyarországon.

c) Legalább 5 éve jogszerűen Magyarországon tartózkodó migráns.

Visszajelzés

Kérdés

4. Illegális bevándorló (Illegal migrant)

Answers

a) A kifejezés pontatlan és kerülendő.

b) Azokra értjük, akik a zöldhatáron keresztül érkeztek (például az NDK-menekültek).

c) Hivatalos dokumentumait meghamísító harmadik országbeli állampolgár.

Visszajelzés

Kérdés

5. Befogadott (Tolerated Stay))

Answers

a) Az a bevándorló, aki már letelepedési engedélyt kapott.

b) Az a migráns, aki családjával együtt a genfi egyezmény szerint elismert menekült.

c) A magyar jog szerint az a nemzetközi védelemre szoruló külföldi, akit nem lehet hazájába visszaküldeni, mert ott üldözés, kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy halálbüntetés áldozata lenne, de mégsem jogosult sem menekült, sem oltalmazott státuszra.

Visszajelzés

Kérdés

6. Menedékes (Beneficiary of Temporary Protection)

Answers

a) A tömegesen érkező külföldieknek nyújtott ideiglenes védelem a menedékes státusz, amely azt feltételezi, hogy idővel sor kerül a tömegesen érkezett külföldiek visszatérésére.

b) A menekült olyan, a származási országán kívül tartózkodó személy, aki megalapozottan fél attól, hogy származási országában üldözés érné faja, vallása, nemzetisége, politikai véleménye vagy egy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatt. A menekültek Magyarországon a magyar állampolgárokhoz nagyon hasonló státuszt kapnak, az állam szükség eseten útlevelet is kibocsát számukra.

c) A menekült olyan, a magyar jog által is elismert kategória, amely arra a külföldi személyre vonatkozik, aki legálisan érkezett (menekült), és ezáltal jogszerűen tartózkodik Magyarországon, és megfelel az idegenrendészetről szóló törvényben meghatározott egyéb feltételeknek.

Visszajelzés

Kérdés

7. Menedékkérő (Asylum-seeker)

Answers

a) Menedékkérő az a külföldi, aki menedékjogi kérelmet terjesztett elő, és ügyében még nem született jogerős döntés. A menedékkérelemnek nincs semmilyen formai követelménye, benyújtható írásban és szóban, bármilyen nyelven.

b) Menedékkérő az, aki az arra szolgáló hivatalos nyomtatványon írásban kéri menedékjogi kérelmét. A menedékkérőnek nyomós indokkal és hitelt érdemlően kell igazolnia a menedékkérelem indokoltságát.

c) Menedékkérő az, aki menedékkérelmet terjesztett elő, és hivatalos dokumentumai a nemzetközi ekvivalencia-eljárás keretében még vizsgálat alatt állnak.

Visszajelzés

Kérdés

8. Menekült (Refugee)

Answers

a) Menekültnek tekinthető az a személy, aki hazájából úgy menekült el, hogy a Dublini Eljárás keretében a menekültügyi eljárást Magyarországon indították el. A menekült személyek és családok jogai kiterjednek az alapvető szociális és lakhatási jogokra, viszont munkát nem vállalhatnak, és útlevelet vagy már országba szóló vízumot sem igényelhetnek.

b) A menekült olyan, a származási országán kívül tartózkodó személy, aki megalapozottan fél attól, hogy származási országában üldözés érné faja, vallása, nemzetisége, politikai véleménye vagy egy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatt. A menekültek Magyarországon a magyar állampolgárokhoz nagyon hasonló státuszt kapnak, az állam szükség eseten útlevelet is kibocsát számukra.

c) A menekült olyan, a magyar jog által is elismert kategória, amely arra a külföldi személyre vonatkozik, aki legálisan érkezett (menekült), és ezáltal jogszerűen tartózkodik Magyarországon, és megfelel az idegenrendészetről szóló törvényben meghatározott egyéb feltételeknek.

Visszajelzés

Kérdés

9. Oltalmazott (Beneficiary of subsidiary protection)

Answers

a) A menekült jogi kategória köznyelvi kifejezése.

b) A magyar jog szerint oltalmazott státuszra az jogosult, aki nem menekült, ugyanakkor fennáll annak a valós veszélye, hogy visszaküldése esetén úgynevezett „súlyos sérelemnek" lenne kitéve.

c) Oltalmazott státuszra az a menekült jogosult, akinél fennáll annak a valós veszélye, hogy visszaküldése esetén politikai nézetei miatt esetleges börtönbüntetés veszélyének lenne kitéve.

Visszajelzés

Kérdés

10. Migráns hátterű tanulók (Students with migrant background)

Answers

a) Migráns hátterű tanulónak nevezzük azt, aki külföldön kezdte meg az alapfokú ISCED2-es szintű tanulmányait.

b) Migráns hátterű tanuló az, akinek nem magyar ajkú szülei vannak.

c) Migráns hátterű tanuló az a külföldi vagy magyar származású tanuló, aki nem Magyarországon született.

Visszajelzés