Skip navigation

Ajánlott irodalom további tanulmányozásra

Ajánlott irodalom további tanulmányozásra
1. Sík Endre - Szalai Boglárka (2012): Concordia Discors. Understanding Conflict and Integration Outcomes of Intergroup Relations and Integration Policies in Selected Neighbourhoods of Five European Cities. Budapest, October 2012
2. Erős Ferenc (2005): Az előítélet-kutatás dilemmái. In: Neményi Mária - Szalai Júlia: Kisebbségek kisebbsége. A magyarországi cigányok emberi és politikai jogai. Új Mandátum, 353-375.
3. Hublik Ildikó: Migráns tanulók együtt tanítása a Dobbantó Programban. www.ofi.hu. 2011. jún. 15. http://www.ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle-110615/hublik-ildiko-migrans
4. Imre Anna (2001): Szemben az iskolai kudarcokkal. Educatio 10. évf. 2. szám. 406-410.
5. Kováts András - Medjesi Anna (2005): Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban (kézirat). http://www.nefmi.gov.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/magyar/tanulmanyok-monografiak
6. Maria Manuela Mendes: Interkulturalizmus és diverzitás a portugál iskolákban: romák Lisszabon nagyvárosi térségében. A-UTL - Faculty of Architecture from Technical University of Lisbon & CIES-IUL- Centre for Research and Studies in Sociology, Lisszabon. http://www.tani-tani.info/sites/default/files/mendes.pdf
7. Simonovits Bori - Szalai Boglárka (2013): Idegellenesség és diszkrimináció a mai Magyarországon. Magyar Tudomány, 2013.március. http://www.matud.iif.hu/2013/03/03.htm
8. Szemenyei Mariann - Vég Zoltán Ákos (2013): Az esélyegyenlőség fókuszban lévő csoportjai: gyerekek. In.: Varga Aranka (szerk.): Esélyegyenlőség a mai Magyarországon. PTE BTK, Pécs
9. Tóth Judit (2013) Migrációs jogi környezet Magyarországon. In: Magyar Tudomány, március
10. Varga Aranka (2013): Hátrányos helyzet jogszabályi környezetben. Iskolakultúra 3-4. szám. 134-138.
11. Fehér Könyv a kultúrák közötti párbeszédről. Európai Tanács. http://www.europatanacs.hu/pdf/FeherKonyv-WhitePaper_onInterculturalDialogue_magyarul.pdf
12. Kompasz - Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez. (Szerzők: Patricia Brander, Rui Gomes, Ellie Keen, Marie-Laure Lemineur, Bárbara Oliveira, Jana Ondráčková, Alessio Surian, Olena Suslova, 2004) http://604.cserkesz.hu/lapok/letoltes/konyvtar/kompasz.pdf