Skip navigation

4. Menekültek, kísérő nélküli kiskorúak az iskolában

 
A modul tartalmi célja: a migráns tanulókon belül a legsérülékenyebb csoportok, a kísérő nélküli kiskorúak helyzete, interkulturális kompetencia; a legsérülékenyebb csoportok hazai helyzete; interkulturális pedagógiai rendszer, magyar mint idegen nyelv oktatása, migráns tanulók iskolai teszteredményei témák feldolgozása
A megvalósítás lépéssora
 • Előzetesen a hallgatók megtekintik a Zia9 című riportfilmet.
  • Zia, a 18 éves afgán fiú a háború elől két éve teljesen egyedül menekült Magyarországra. Azóta iskolába jár, ismerkedik a matematikával, és tökéletesen megtanult magyarul. Ziának a menekülteljárásban a Magyar Helsinki Bizottság nyújtott jogi segítséget.
 • Ráhangoló feladat. Szakértő mozaik
  • Az előző alkalommal feladott és otthon feldolgozott irodalmak a csoport létszámának megfelelően elosztásra kerülnek („elfűrészelés").
  • A szakértő mozaik módszer lépései
   • Páros létszámú, lehetőleg négyfős heterogén csoportok kialakítása. Ekkor négy témát oszthat ki minden csoportban úgy, hogy a csoport tagjai különbözőt kapjanak, vagy egy nagy témát négy résztémára bont. (Ez alapján négy szakértői csoport fog kialakulni.)
   • Témák, résztémák kiosztása a csoportoknak, illetve a csoporttagoknak
   • Egyéni elolvasás, értelmezés a csoportokon belül
   • Az egyéni témák alapján szakértői csoportok kialakítása
   • A szakértői csoportok tagjai közösen értelmezik a feladatot, kiemelik a lényeget, összegeznek, közös jegyzetet, dokumentumot készítenek.
   • A szakértők visszatérnek az eredeti alapcsoportokba, és egyéni felkészülésük, jegyzeteik alapján, forgóban előadják, megtanítják témájukat a csoport tagjainak.
   • Közös dokumentumot, vázlatot, jegyzetet készítenek az összesített témából, és felkészítik egymást a prezentációra vagy teszt megírására.
   • A prezentáció történhet a kontrollmódszer segítségével.
 • Előadás a hallgatók által előadott anyag összefoglalásaként, kiegészítéseként
  • Problémafelvetés
   A migránsok csoportján belül a menekültekkel kapcsolatban jellemző, hogy a különböző oktatási vagy szociális területen dolgozók semmit sem tudnak a gyermekről vagy annak a családjáról, nincsen egységes eset- és adatnyilvántartás. A menekült gyerekeket tanító pedagógusok gyakran csak egy nevet kapnak, amelyik vagy pontos, vagy nem. A gyerekek életkora, korábbi tanulmányai, tanulmányi eredménye rejtve marad a tanárok előtt. A menekült gyerekeket oktató pedagógusok között általában nincsen magyar mint idegen nyelv szakos tanár, gyakran valamilyen köztes (angol, orosz) nyelven próbálnak meg kommunikálni a gyerekekkel. ,,Az egyes közoktatási intézmény szintjén a helyi sajátosságoktól függ, hogy végeznek-e az iskolába járó migráns tanulókról adatgyűjtést. Ahol erre sor kerül, ott is az adatgyűjtést végző iskolai alkalmazotton, illetve pedagóguson múlik, hogy milyen információkat rögzít a tanulóról. Az állampolgárság-kategória kizárólagosságának ellenében hozható fel az a nem ritka példa, hogy amíg egy magyar anyanyelvű és magyar nemzetiségű külföldi állampolgárságú tanulót jelenleg regisztrál a magyar rendszer, addig a padban mellette ülő magyar állampolgárságú, de magyarul nem beszélő, nem magyar nemzetiségű tanulót nem. A statisztika korábban még 'magyar nemzetiségű' és 'nem magyar nemzetiségű' tanulókat is megkülönböztetett, viszont nincs adat a külföldi állampolgárságú tanulók nemzetiségi hovatartozásáról. Emellett „a nemzetiség mellett még az anyanyelv az a kategória, amelynek komplementer párként meg kellene jelennie", mivel sok esetben a magyar nemzetiség nem garancia az iskolában elvárt magyar nyelvtudás meglétére. Az iskolai statisztikában pedagógiai szempontból is indokolt lenne nyilvántartani a következőket: a tanuló anyanyelve, illetve a tanuló által beszélt első nyelv(ek), a családban beszélt nyelv, a szülőkkel történő kapcsolattartás nyelve, a gyermek életkora és születési helye, a magyar mint környezeti nyelvtudás szintje". (Bukus, 2011)
  • 4.1 melléklet: A téma összefoglalója, az előadás segédlete. Menekültek, kísérő nélküli kiskorúak oktatási helyzete, interkulturális nevelés
 • Mindenki kitölti a 4.2 mellékletet, a modul témájához illeszkedő tesztet. A 15 igaz-hamis kérdés megoldását közösen értékelik ki a hallgatók. A tesztet az oktató előadása közben, például szünetben is kitöltetheti a hallgatókkal.
 • ,,Beszámoló forgóban"; az eddigi ismeretek és a négy modul lezárása
  • Az első modul kapcsán elkészült rajzokat („tipikus migráns") helyezze ki újra a terem falára! Annyi csoportot alakítson ki, ahány szempontot megjelöltek az összehasonlításra! Minden csoportot állítson egy-egy rajz elé, csoportonként eltérő színű filctollakat kiosztva! Minden csoportnak 1-1 perce van arra, hogy új, a korábbi modulokhoz kapcsolódó szempontokat és állításokat írjanak a rajzok mellé. 1 perc után minden csoport az óramutató járásával megegyező irányban átvándorol a következő csomagolópapírhoz. Itt 2 percig tanulmányozhatja az előző csoport által felírtakat, és kérdőjelet tehet oda, amit nem ért, vagy amivel nem ért egyet. Majd 1 percet kap arra, hogy a listát kiegészítse. (Az időt az oktató méri és jelzi.) Amikor körbeértek a csoportok, mindenki visszaül a helyére, és közösen megbeszélik a feladatokat.
 • Összegezés. Lezárás - frontális munka: visszacsatolás, a csoportok tevékenységének értékelése


Felhasznált irodalom
A kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos szabályozásról. Alapvető Jogok Oktatási Biztosának Hivatala, AJB-2731/2012. http://www.ajbh.hu/web/mobil/kezdolap/-/content/10180/33/a-kisero-nelkuli-kiskoruakkal-kapcsolatos-szabalyozasrol;jsessionid=E56D593F8F6DC5A9808525440260DE05 (letöltés dátuma: 2014.12.17.)
A menedékkérő és menekült gyermekek és kamaszkorúak hozzáférésének javítása az oktatáshoz Közép-Európában. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, 2011. július http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e9bf50615.html (letöltés dátuma: 2014.12.17.)
Asylum Trends 2013. UNHCR http://www.unhcr.org/5329b15a9.html (letöltés dátuma: 2014.12.17.)
Magyarország mint menedéket nyújtó ország. The UN refugees agency, 2012. (21.) http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4f9691622 (letöltés dátuma: 2014.12.17.)

 


9 Magyar Helsinki Bizottság, 2012. https://www.youtube.com/watch?v=hEtXYhAmRDM (letöltés dátuma: 2014.12.19.)