Skip navigation

Bevezetés – általános információk

A fejlesztett tananyag célja, hogy a felsőoktatásban a hallgatóknak lehetőségük legyen interaktív formában elmélyülni a migránsokat, bevándorlókat jellemző fontosabb társadalomtudományi ismeretekben, megismerni a migráció hátterét és feltárni a jellemző okokat. Ezenkívül a hallgatók megismerkednek az európai és hazai menekültügy jellemzőivel, a migránsok jogait biztosító nemzetközi egyezményekkel, a migráns gyerekek és tanulók oktatási helyzetével. A tananyag tartalmazza az adott modulonkénti feladatokat, a hozzájuk kapcsolódó segédanyagokat, amelyek mindegyike a hallgatók interaktív munkáját segíti. A kiegészítő információk (felhasznált irodalom, magyarázó szövegek az oktatók számára stb.) a lábjegyzetekben megtalálhatók.