Skip navigation

4.2 melléklet. Menekültek, kísérő nélküli kiskorúak oktatási helyzete; teszt és a megoldókulcsa

 

Kérdés 1

1. Az iskolai statisztikában pedagógiai szempontból is indokolt lenne nyilvántartani a következőket: a tanuló anyanyelve, illetve a tanuló által beszélt első nyelv(ek), a családban beszélt nyelv, a szülőkkel történő kapcsolattartás nyelve, a gyermek életkora és születési helye, a magyar mint környezeti nyelvtudás szintjét.

Útmutató

Kérdés 2

2. Az állampolgárság kategória kizárólagosságának ellenében hozható fel az a nem ritka példa, hogy amíg egy magyar anyanyelvű és magyar nemzetiségű külföldi állampolgárságú tanulót jelenleg regisztrál a magyar rendszer, addig a padban mellette ülő magyar állampolgárságú, de magyarul nem beszélő, nem magyar nemzetiségű tanulót nem.

Útmutató

Kérdés 3

3. Magyarországon a tanulókat állampolgárságuk szerint regisztrálják. A közoktatási jogokat a tanuló idegenrendészeti státusza szerint biztosítja a magyar állam.

Útmutató

Kérdés 4

4. Magyarországon a magyar ajkú és magyar nemzetiségű, de külföldi állampolgárságú bevándorlók magas aránya miatt a nyelvtanulás eddig nem élvezett feltétlenül prioritást. A svéd közoktatás statisztikai adatgyűjtése kiterjed a belépő tanuló anyanyelvi szintfelmérésére, illetve egy nem svéd anyanyelvű szülő esetén a gyermek családban használt nyelvi szintjének felmérésére. Migrációs adatbankjuk tartalmazza a bevándorló anyanyelvét és az úgynevezett információ nyelvét is, amely azt a nyelvet jelzi, amelyen a bevándorló hivatalos eljárások esetén a leghatékonyabban képes kommunikálni.

Útmutató

Kérdés 5

5. A migráns és különösen a menekült gyerekekre nincsenek speciális szabályok kidolgozva, vagy a meglévők szorulnak pontosításra (védőoltások, iskolai étkezés, az étkeztetésben sajátos étkezési szokásoknak megfelelő étrend, vallási és kulturális ünnepnapok beiktatása), amelyek a mindennapi iskolai életbe történő beilleszkedést helyezik előtérbe, és figyelembe veszik a migráns gyermekek kulturális és felekezeti hovatartozásukból fakadó igényeit.

Útmutató

Kérdés 6

6. A külföldi gyerekeket oktató állami iskolákban az anyanyelvi tanár/asszisztens, tolmács, szociális munkások, fejlesztőpedagógusok stb. alkalmazása elenyésző.

Útmutató

Kérdés 7

7. A migráns gyerekek szintfelmérésére és osztályba helyezésére kidolgozott egységes módszer Magyarországon nem elérhető. Nincsen deszegregációs és pedagógiai szempontú létszámszabályozás, amely meghatározná, hogy hány migráns gyerek legyen egy osztályban vagy egy iskolában.

Útmutató

Kérdés 8

8. Nincsenek személyi feltételekre vonatkozó szabályok és standardok, azaz ki és milyen végzettséggel taníthat migráns, azon belül menekült gyerekeket. A magyar mint idegen nyelv szakos tanár mint feltétel alkalmazása nem kötelező, mint ahogy releváns továbbképzések sem a pedagógusok és egyéb szakemberek (l. gyermekvédelem) számára.

Útmutató

Kérdés 9

9. A menekülttáborokban működő ún. „belső iskolák" és tanodai programok standardjainak lefektetése hiányos, és nem szabályozott vagy nem vesz tudomást a köznevelési törvényről.

Útmutató

Kérdés 10

10. A legtöbb iskola pedagógiai programjában nem szerepel a külföldi gyerekek fogadásával, oktatásával, integrációjával kapcsolatos koncepció.

Útmutató

Kérdés 11

11. Migráns tanulók osztályba sorolása és integrációja ad hoc eljárásra épül. Habár a nyelvismeret hiánya az iskolai teljesítmények egyik legfontosabb akadálya, a migráns gyerekek nemcsak új nyelvi, hanem új tanulási környezetbe is kerülnek. Minél fiatalabb a migráns tanuló a bevándorlás pillanatában, annál nagyobb esélye van magasabb iskolai teljesítményt nyújtani. Habár kutatások szerint nincsen „egy kritikus év", mégis célul kellene kitűzni a teljesebb oktatási környezet megteremtését.

Útmutató

Kérdés 12

12. Migráns gyermekeknek és tanulóknak nincsen egységes nyilvántartási rendszere a származási országra, beszélt nyelvekre, nemzetiségre vonatkozóan. A menekülttáborokba érkező gyermekeket azonnali és szakértői orvosi és oktatási teamek nem mérik fel.

Útmutató

Kérdés 13

13. A statisztika korábban még 'magyar nemzetiségű' és 'nem magyar nemzetiségű' tanulókat is megkülönböztetett, viszont nincs adat a külföldi állampolgárságú tanulók nemzetiségi hovatartozásáról. ,,A nemzetiség mellett még az anyanyelv az a kategória, amelynek komplementer párként meg kellene jelennie", mivel sok esetben a magyar nemzetiség nem garancia az iskolában elvárt magyar nyelvtudás meglétére.

Útmutató

Kérdés 14

14. Az egyes közoktatási intézmény szintjén a helyi sajátosságoktól függ, hogy végeznek-e az iskolába járó migráns tanulókról adatgyűjtést. Ahol erre sor kerül, ott is az adatgyűjtést végző iskolai alkalmazotton, illetve pedagóguson múlik, hogy milyen információkat rögzít a tanulóról.

Útmutató

Kérdés 15

15. A migránsok csoportján belül a menekültekkel kapcsolatban jellemző, hogy a különböző oktatási vagy szociális területen dolgozók semmit sem tudnak a gyermekről vagy annak a családjáról, nincsen egységes eset- és adatnyilvántartás.

Útmutató