Skip navigation

2.1 melléklet: Definíciók; teszt és a megoldókulcsa (A felsorolt fogalmak párosítása a definícióval)

 
Az alábbi fogalmak közül írja a definíció melletti üres cellába a megfelelőt!
Bevándorló (immigrant), migráns hátterű (students with migrant background) oltalmazott (beneficiary of subsidiary protection), gazdasági migráció, harmadik országbeli állampolgár, honosítás, hontalan, kísérő nélküli kiskorú (unaccompanied minors), menedékes (beneficiary of temporary protection), menedékkérő (asylum-seeker), menekült (refugee), migráns (migrant), transznacionális migráció, visszaküldés tilalma (non-refoulement), xenofóbia
1 A menedékes státusz alkalmazását a magyar jog az úgynevezett tömeges menekültérkezés (mass influx) esetére helyezi kilátásba, a vonatkozó uniós szabályozás alapján. A nemzetközi menedékjogi gyakorlatban ezt nevezzük ideiglenes védelemnek (temporary protection). Magyarország az elmúlt évtizedben nem alkalmazta a védelem ezen formáját.
2 Azok a 18 év alatti menekültek, menedékkérők vagy migránsok, akik mindkét szülőjüktől távol vannak, vagy felnőtt hozzátartozó nem gondoskodik róluk, és a gyermekek jogairól szóló, 1989. évi ENSZ-egyezmény külön védi őket.
3 Azok, akik maguk nem, viszont felmenőik migránsok, és identitásukat, mindennapi életüket alapvetően meghatározza a migráció és a migráns lét élménye.
4 Azok a személyek, akik elhagyják hazájukat vagy szokásos tartózkodási helyüket azért, hogy letelepedési szándékkal (tehát minimum egy év tartózkodás) egy másik országba menjenek. (A magyar jog nem ismeri ezt a szót, alapvetően szociológiai, illetve köznyelvi fogalom.)
5 Erre a státuszra az jogosult, aki nem menekült, ugyanakkor fennáll annak a valós veszélye, hogy visszaküldése esetén úgynevezett „súlyos sérelemnek" (halálbüntetés, kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód, vagy halálbüntetés stb.) lenne kitéve. Státuszuk és jogi helyzetük több tekintetben hasonlít a menekültekéhez.
6 A nemzetközi menedékjog kulcsfontosságú alapelve, amely a menekülteket védi attól, hogy olyan területek határára fordítsák őket vissza, ahol életük vagy szabadságuk veszélynek lenne kitéve.
7 Olyan, a származási országán kívül tartózkodó személy, aki megalapozottan fél attól, hogy származási országában üldözés érné faja, vallása, nemzetisége, politikai véleménye vagy egy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatt, és saját állama védelmét nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja igénybe venni. Magyarországon a magyar állampolgárokhoz nagyon hasonló státuszt kapnak, az állam szükség esetén útlevelet is kibocsát számukra.
8 Hétköznapi értelemben azok a migránsok, akik már hosszabb ideje tartózkodnak Magyarországon. (A magyar jog nem ismeri ezt a szót, alapvetően szociológiai, illetve köznyelvi fogalom.)
9 Amikor a migránsok egy másik országban letelepedve nem szakadnak el a származási országuktól, szoros - családi, gazdasági, szociális, vallási, kulturális, politikai - kapcsolatot tartanak fenn a kibocsátó országgal, viszonyaik, aktivitásaik egyszerre két vagy akár több nemzetállamhoz kötik őket.
10 Azok, akik nem az Európai Unió állampolgárai vagy norvég, izlandi, lichtensteini, svájci állampolgárok.
11 Idegenektől, más országból jött emberektől való félelem, olyan látásmód, amelynek alapjául nem racionális vagy objektív tények, hanem társadalmilag felépített képek, elképzelések szolgálnak.
12 Gyakran a munkaerő-migráció kifejezéssel felcserélve használják; azonban e kifejezés értelme sokkal tágabb, és felölelheti az olyan célok miatti elvándorlást is, mint az életminőség javítása társadalmi és gazdasági értelemben. (Lehet legális és illegális is.)
13 Az a külföldi, aki menedékjogi kérelmet terjesztett elő, és ügyében még nem született jogerős döntés.
14 Az állampolgárság megszerzése olyan személy által, aki születésekor nem volt annak az országnak az állampolgára.
15 Az a személy, akit törvényei alapján egy ország sem tekint állampolgárának.

Enable JavaScript