Skip navigation

3. A migráns gyermekek, tanulók hazai oktatása

 
A modul tartalmi célja, hogy a hallgatók áttekintsék és elemezzék a következő témaköröket: a migráns tanulókat célzó oktatási, szakmai programok; migráns gyerekek belépése az iskolába; a fogadó osztály és az iskolaközösség felkészítése; a migráns gyerekek osztályba helyezése
A megvalósítás lépéssora
 • Előzetes (otthoni) feladatként a hallgatók áttekintették és jegyzeteket készítettek a korábban feladott irodalomból. (Vámos, 2011 és Illés-Medgyesi, 2003)
 • Ráhangolódásként a hallgatók megtekintik közösen Menekült gyerekek egy befogadó iskolában6 című, 5'30'' hosszú riportfilmet. A legfontosabb fogalmak a megismert irodalom és a film kapcsán láncfeladattal7 kerül felidézésre.
 • Az oktató előadása a migránsok oktatási jellemzőiről
  • 3.1 melléklet: Migráns gyermekek és tanulók hazai oktatása (oktatói segédlet). Az előadás közbeni interaktív feladat: A hallgatók felosztják egymás között Edna Mitchell (1995)8 tanulmányából a tanulók interjúrészleteit (3.2 melléklet), és a felolvasást követően közös disputa keretében megbeszélik.
 • A hallgatók egyénileg kitöltik a 3.3 melléklet tesztjét, amelyben 12 kérdésre kell igaz vagy hamis válaszokat adni. A migráns tanulók közoktatásával kapcsolatos teszt helyes megoldását csoportosan értékelik ki.
 • A hallgatók az alábbi szakirodalmat felosztják egymás között, és otthon jegyzeteket készítenek belőle.
  • Bukus Beatrix (2011): A migráns hátterű tanulók körére vonatkozó fogalmak és az adatgyűjtés összefüggésrendszere. Iskolakultúra, 2011/1. szám
  • Erőss Ágnes - Filep Béla - Rácz Katalin - Tátrai Patrik - Váradi Mónika Mária - Doris Wastl-Walter (2001): Tanulmányi célú migráció, migráns élethelyzetek: vajdasági diákok Magyarországon. Tér és Társadalom / Space and Society, 25. évf. 4. szám
  • Feischmidt Margit - Nyíri Pál (2006): Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek a magyar iskolákban. Sík Kiadó, Budapest
  • Harmatiné Olajos Tímea (2010): Migráns gyerekek a magyar közoktatásban, avagy az inklúzió paradoxonai. In: Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. Neveléstudományi Egyesület, Budapest
  • Illés Katalin - Medgyesi Anna (összeáll., 2003): A migráns gyerekek oktatása. 2009-ben átdolgozta: Kováts András - Dr. Vámos Ágnes. Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület, Budapest. Tanulmányok az iskolában (37-42.) http://menedek.hu/files/Amigransgyerekekoktatasa.pdf (letöltés dátuma: 2009.07.01.)
  • Kádárné Fülöp Judit (2012): A tankötelezettség határai. OECD, Education at a Glance
  • Lengyel György - Göncz Borbála (2009): A befogadó társadalom bevándorlókkal kapcsolatos attitűdje. In: Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
  • Ligeti György (2006): Sztereotípiák és elő ítéletek. In: TÁRKI, Társadalmi riport (373-389.)
  • Neményi Mária (2013): Oktatási esélyegyenlőtlenségek Európában és Magyarországon. Esély, 2. szám (3-8.)
  • Simon Mária (2005): A bevándorló gyerekek iskolai integrációja Európában. Új Pedagógiai Szemle, 2005. július-augusztus http://epa.oszk.hu/00000/00035/00094/2005-07-vt-Simon-Bevandorlo.html (letöltés dátuma: 2014.12.18.)
 
 

6 https://www.youtube.com/watch?v=eM8SZb9HKKo (letöltés dátuma: 2014.12.17.) Készítette: Károly Edith, 2014. HVG.hu
7
 A nagycsoportos szintű megszólalások irányítására alkalmas láncfeladatban kisebb labdát dobálnak egymásnak a hallgatók. Akinél van a labda, az mondja a következő fogalmat.
8
 Edna Mitchell (1995): Változások az amerikai pluralizmusban. Az oktatás válsága és feladata. Magyar Pedagógia 95. évf. 1-2. szám. 5-18.