Skip navigation

Bibliography

Bibliography

 

 

Litvinov Ivy: Chekhov, A. (1973) Selected Works in Two Volumes. Volume One. STORIES. Moscow: Prgress Publishers. (Translated from Russian by Ivy Litvinov)

Coates, J. (1999) Changing horses: Nabokov and translation. In: M. Holman, J. Boase-Beier. (eds.) The Practices of Literary Translation. Constraints and Creativity. Manchester, UK: St. Jerome Publishing, 91-108.

Cronin, M. (2003) Translation and Globalization. London, New York: Routledge.

Holman, M., Boase-Beier, J. (eds.) (1999) The Practices of Literary Translation. Constrains and Creativity. Manchester, UK: St. Jerome Publishing.

Jancsó D., Pintér K., Suba F., Surányi E., Szántó I. Cultural relations. Brit Ausztrál Amerikai Kanadai országismereti nyelvkönyv. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010.

Kuttor E. Nevet adni Fantáziának - több nyelven. In: Lendvai E., Wolosz R. (eds.) Translatologia Pannonica II. A PTE BTK Fordítástudományi Kutatóközpont és Szláv Filológi Tanszék tanulmánykötete. Pécs, Bornus Nyomda, 2010, 149 - 160.

Lendvai, E. (2005) Reáliafelfogások napjaink magyar fordításelméletében. In: Dobos, Cs. Et al. (eds.) "Mindent fordítunk, és mindenki fordít". Értékek teremtése és közvetítése a nyelvészetben. Budapest: Szak Kiadó, 67-72.

Lindfors, (2004) A. Respect or Ridicule: Translation Strategies and the Images of a Foreign Culture. In: The Electronic Journal of the department of English, Helsinki: University of Helsinki, http://www.eng.helsinki.fi/hes/Translation/respect_or_ridicule1.htm.

Megrab, R. A. (1999) Ideological Shifts in Cross-Cultural Translation. In: M. Holman, J. Boase-Beier. (eds.), The Practices of Literary Translation. Constrains and Creativity. St. Manchester, UK: Jerome Publishing, 59-69.

Room A. An A to Z of British Life. Dictionary of Britain. Oxford: Oxford University Press, 1990.

 

Смирницкий А. И., Ахманова О. С. (ред.) (1989) Русско-английский словарь. Москва: «Русский язык».

(А. Чехов. Смерть чиновника. The Death of a Government Clerk. http://www.online-literature.com/anton_chekhov/1107/, http://ilibrary.ru/text/987/p.1/index.html (dowload: 10.09.2014).