Skip navigation

Bevezetés – általános információk

A tananyag célja a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók interkulturális kompetenciáinak fejlesztése, tudásának bővítése, képességeinek és pozitív viszonyulásának formálása annak érdekében, hogy a kulturális sokféleséget elfogadó, értékként kezelő pedagógiai szemlélet és a kulturális megismerést elősegítő változatos didaktikai módszerek alkalmazása leendő szakmai munkájukban mindinkább természetessé váljon. Cél a professzió megfelelő ellátásához az elfogadás, a nyitottság, a tolerancia, a tapintatos bánásmód és a tanulói humán szükségletek figyelembevételére való szakmai felkészülés biztosítása az elmélet és a gyakorlat, valamint a reflektív szemlélet kiegyensúlyozott arányainak megtalálása mellett. Mindezeket a tartalmakat az interdiszciplináris témaköröket érintve, az Európai Képesítési Keretrendszer, a Magyar Képesítési Keretrendszer és a tanári képesítési követelményrendszerrel összhangban szükséges feldolgozni.
A tananyag tartalma szemináriumi munkára készült, amely portfólió készítésével kapcsolódik össze. Ennek szempontjai a tananyag végén találhatók. A tananyag tartalmát tekintve érinti a multikultúra, társadalom, identitás kapcsolatát, összefüggéseit, a globalizáció oktatásügyre, a multikulturális nevelésre gyakorolt hatását, vele való kapcsolatát, a pedagógiai munkában megmutatkozó sokféleség jelenségeinek témaköreit. A tananyag 90 órás időintervallumokban való feldolgozást igényel.
A lábjegyzetben találhatók az oktatóknak szóló információk és az ajánlott/felhasznált irodalmak.