Skip navigation

9.1 melléklet

 

Nők és a férfiak a magyar oktatásban, 2008

Megnevezés

Férfi
Korai iskolaelhagyók aránya %
10,9 12,5
A 15-29 évesek oktatásban eltöltött éveinek száma 7,3 6,9
Felsőfokú alap- és mesterképzésben résztvevők megoszlása, % 52,6 47,4
Az egyetemi doktori képzésben résztvevők megoszlása, % 50,1 49,9
Az általános iskolai oktatók megoszlása,% 87,5 12,5
Középiskolai oktatók megoszlása,% 68,2 31,8
Egyetemi oktatók megoszlása % 39,0 61,0
A kutatásban, fejlesztésben foglalkoztatottak megoszlása, % 43,1 56,9
Az MTA rendes vagy levelező tagja, megoszlás, %
5,5
94,5

Forrás: KSH Statisztikai Tükör, 2010/18. szám