Skip navigation

7. modul: A multikulturális iskola jellemzői

 
A modul célja a multikulturális iskola jellemzőinek tudatosítása.
A megvalósítás lépéssora:
  • Előzetes feladatként a hallgatók egyénileg meglátogatnak egy szabadon választott, kisebbségi tanulókat is oktató iskolát, megismerik annak pedagógiai jellemzőit, különösen annak multikulturális aspektusait (lásd a hallgatói portfólióban a tananyag végén megadott 1. és 2 feladatot). A látogatás során kitöltik a 7.1 mellékletben lévő „Az iskola általános jellemzői multikulturális szempontból" c. becslési skálát, majd magukkal hozzák az órára.
  • Ráhangoló feladat: 4-6 fős csoportokban megbeszélik a hospitáláson szerzett tapasztalataikat, benyomásaikat, a kitöltött skálát s egyben véleményüket az iskola multikulturális jellemzőinek meglétéről vagy hiányáról, reflektálnak ezekre. Ehhez a hallgatók T-táblázatot készítenek34. Eredményeikről a kiscsoportok a plénum előtt is beszámolnak.
  • Szerepjáték35:A hallgatók kiscsoportokat alkotnak. A 7.2 mellékletben található szituációs helyzetgyakorlatok közül húznak egyet, majd csoportokban eljátsszák a helyzetet. Közben próbálnak konstruktív megoldást találni az adott szituációra, konfliktusra, dilemmára.
  • A szerepjátékot tanári irányítással beszélgetés követi, amelynek célja: annak tudatosítása, milyen tényezők befolyásolják az iskolában a multikulturális/interkulturális szemléletet, mitől nevezhető egy iskola multikulturálisnak/interkulturálisnak. Mindez a játék levezetését szolgálja.
  • Kilépőkártya36:Az óra végén minden hallgató egy cetlire írva fogalmazza meg véleményét az órával kapcsolatban.
 
 

34 T-táblázat: a lapon két oszlopot alakítanak ki, az egyik oszlopba írják a tapasztalt pozitívumokat, a másikba a hiányosságokat. (Bővebben lásd: Bárdossy Ildikó-Dudás Margit-Pethőné Nagy Csilla-Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs - Budapest, 368. (http://pedtamop412b.pte.hu/files/tiny_mce/File/KG1.pdf)
35
 A szerepjáték mint didaktikai módszer haszna, hogy élményt ad, érzelmeket kelt, az iskolai/óvodai helyzetgyakorlatok segítik a szempontváltást, a különböző szerepekbe való belehelyezkedést, annak megértését, milyen szükségletek, igények, érzelmek, érdekek és erők vezérlik cselekedeteinket. Lényeges, hogy utána minden esetben tudatosítsuk, beszéljük meg, mit jelentett az adott szereplő számára a szerep. A szerepjátékban legyen aktív és passzív szereplő, tevékeny résztvevő és megfigyelő szerepre is módja a hallgatóknak.
36
 Kilépő kártya: Az óra vége előtt az oktató mindenkinek kioszt egy cédulát, a hallgatók írják le, fogalmazzák meg: a megismert órai anyaggal kapcsolatosan 1) egy kérdésüket 2) és egy mondatban: személyes véleményüket.