Skip navigation

9. modul: Fiúk, lányok oktatása

 
A modul célja: a nőnevelés, a nők és a férfiak oktatásának megismertetése történeti és nevelésszociológia kérdések mentén.
A megvalósítás lépéssora
 • Ráhangolás: körkérdés 6 fős csoportokban:
 • A történelem során a nők sokáig nem tanulhattak, nem járhattak egyetemre, mindössze a háztartás vezetésére készítették fel őket. Mi a jelentősége annak, hogy a nők felsőfokú tanulmányokat folytathatnak?
 • Miközben a világ számos országában javult az iskolázottság szintje s egyre több magasan képzett ember él világszerte, még mindig vannak olyan országok, ahol a lányok iskolázására kevés gondot fordítanak. Mely országok ezek? Milyen okok rejlenek a háttérben?
 • Mit gondol, miért választják a pedagóguspályát inkább a nők?
 • Fogalommagyarázat: A hallgatók 6 fős csoportokban megkeresik az alábbi szavak jelentését és rövid, egyéni feljegyzéseket készítenek (lexikonból, szakkönyvekből, internetről): társadalmi nem, biológiai nem, gender studies, women studies, nemekre érzékeny pedagógia.
 • A csoportok következő feladata: A nők és a férfiak oktatásának jellemzői - c. témakör megbeszélése a 9.1 mellékletben található KSH-adatok elemzése alapján.
 • Csoportmozaik41: 6 fős csoportokban a 9.2 mellékletben lévő szöveg alapján a nőnevelés, nőtörténet jeles alakjainak megismerése, egyéni olvasás, közös megbeszélés, s az információkról önállóan, egyénileg vázlat készítése.42 Minden csoporttag egy jeles személyiséget ismer meg és ismertet. Közösen értelmezik, megbeszélik az olvasottakat, majd együtt tacepaót készítenek, majd a kis csoportok a plénum előtt közzéteszik eredményeiket.
 • Lezárásként: Mit tanultam a mai órán? módszerrel visszajelzés.
 
 

41 A csoportmozaik lépéssorának leírását l. Inkluzív tanegység 1. moduljánál
42 Ajánlott irodalom:Balogh Margit-S. Nagy Katalin (2000, szerk.): Asszonysorsok a 20. században. BME Szociológia és Kommunikációs Tanszék, Szociális és Családvédelmi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, Budapest.
 • Gordon Győri János (2007): Nők és férfiak iskolázása. Kulturális szempontok a nemek és az iskolázás kapcsolatában, 4. sz. 591-611.Nguyen Luu Lan Anh (2002): A nemek szerepe az iskolában. In: Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 118-132.
 • Pető Andrea (2008): A nők és a férfiak története Magyarországon a hosszú 20. században. Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest.
 • Pukánszky Béla (2006): A nőnevelés évezredei. Gondolat Kiadó, Budapest.
 • Kereszty Orsolya (2011): „A Nő és a társadalom" a nők művelődéséért (1907-1913). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest.
 • Torgyik Judit-Karlovitz János Tibor (2006): Multikulturális nevelés. Bölcsész Konzorcium, Pécsi Tudományegyetem, Pécs.