Skip navigation

5. modul: A multikulturális nevelés fogalma, története és fő irányzatai

 
A modul célja a multikulturális nevelés történeti hátterének megismertetése.
A megvalósítás lépéssora:
  • Ráhangolás: svédasztal képekkel:23 a multikultúra oktatásban való megjelenésével kapcsolatban képeket helyezünk el a teremben egy asztalon, s ezekből szabadon választanak a hallgatók, majd megbeszélik, ki mit választott és miért választotta az adott képet, milyen érzelmeket és gondolatokat keltettek benne.
  • Kibővített tanári előadás:24 Témája a multikulturális nevelés megjelenése, helye a pedagógia rendszerében, történeti fejlődése és fő vizsgálódási területei.25 A hallgatók a tanár előadása közben kérdéseket írnak fel maguknak, majd az oktató 10-15 percenként megszakítva az előadást, módot ad a felvetések megbeszélésére. Az előadás végén ugyancsak alkalom van a reflexióra.
  • A hallgatók multikulturális totót töltenek ki (5.1 melléklet), amely a fő fogalmak ismeretét, megértését ellenőrzi.26
  • Kilépőkártya:27 az óra végén a hallgatók feladata, hogy egy kérdést fogalmazzanak meg, írják le a cédulára az óra témájával kapcsolatban, s ezt az oktatónak átadják, erre a következő óra elején kapnak választ.
 
 

23 Svédasztal képekkel c. módszer során: egy asztalra számos képet, fotót, karikatúrát helyezünk el, s ezekből ki-ki kiválaszthatja a számára leginkább érdekeset. (Forrás: Szklenár Judit (2006, szerk.): Szakma-módszertár. Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest. A kiadvány még számos további, hasznos didaktikai módszert tartalmaz.)
24 Kibővített tanári előadás: c. módszer leírását lásd: Bárdossy Ildikó-Dudás Margit-Pethőné Nagy Csilla-Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs - Budapest, 346. (http://pedtamop412b.pte.hu/files/tiny_mce/File/KG1.pdf)
25 Ehhez kapcsolódóan szemléltető anyag, Power Point prezentáció készíthető az ajánlott irodalom alapján. Ajánlott irodalom: Banks, James A. (2011, szerk.): The Routledge International Companion to Multicultural Education. Routledge, New York/London.
  • Schields, Robin (2013): Globalisation and International Education. Bloomsburry, London/New Delhi/New York/Sydney.
  • Torgyik Judit-Karlovitz János Tibor (2006): Multikulturális nevelés. Bölcsész Konzorcium, Pécsi Tudományegyetem, 26-46. (elérhetősége: mek.oszk.hu/04800/04802/04802.pdf)
26 Megoldókulcs: 1. etnocentrizmus, 2. szubkultúrák 3. xenofóbia 4. pozitív diszkrimináció 5. deficit elmélet 6. ageism 7. kulturálisan releváns/kulturálisan érzékeny pedagógia 8. Pygmallion-effektus 9. rejtett tanterv 10. monokulturális 11. bikulturális 12. szociális gyújtópontok 13. gender studies 13+1. kulturális mediátorok
27 Kilépőkártya: c. módszerről részletesebben lásd: Bárdossy Ildikó-Dudás Margit-Pethőné Nagy Csilla-Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs - Budapest, 346. (http://pedtamop412b.pte.hu/files/tiny_mce/File/KG1.pdf)