Skip navigation

8. modul: Életkori különbségek, idősek és fiatalok

 
A modul célja a különböző generációk jobb megértése, az életkorból adódó kulturális különbségek feltárása és a tanulás lehetőségeinek reflektálása.
A megvalósítás lépéssora:
 • Előzetes otthoni feladat: a hallgatók információkat gyűjtenek nagyszüleikről, vagy dédszüleikről, azzal a céllal, hogy az órán megbeszéljük, mennyiben volt más a nagyszüleink világa, mint a miénk. Ehhez a következőket gyűjtsék össze: a nagyszülő vagy a dédszülő: neve, lakóhelye, foglalkozása, ruházata, közlekedési eszköze, céljai, vágyai, családja jövője (emlékek, fényképek, iratok alapján).
 • Ráhangolás: „Így éltek a nagyszüleim": A résztvevők kettesével állnak a teremben és egymással beszélgetnek. Ennek fő szempontjai:
  • Milyen általános különbség van a nagyszülők és a dédszülők generációjának életkilátásai és a mai életkilátások között?37
  • Vajon hogyan reagálnának a mai társadalomban lévő kulturális változásokra? A páros beszélgetés után, a teljes csoport előtt közös reflexió.
 • Az oktató kibővített előadása38 az életkori különbségek és az iskolázás kapcsolatáról, az ajánlott irodalom alapján.39 Ennek kulcsszavai: Élethosszig tartó tanulás, munkahelyi tanulás, második esély programok, tanulókörök.
 • Az óra lezárása: Mit viszek magammal a zsákomban?40 c. módszerrel.
 
 

37 Sielert, Uwe-Jaeneke, Katrin-Lamp, Fabian-Selle, Ulrich (2009): Kompetenztraining „Pädagogik der Vielfalt". Juventa Verlag, Weinheim &München.
38 Kibővített előadás: lásd a 2. modulban leírtakat.
39 Ajánlott irodalom: A 15-74 éves népesség napi időfelhasználása 2010 (2011): KSH Statisztikai tükör, 87. sz.Larsson, Staffan-Norvall, Henrik (2010): Tanulókörök Svédországban. Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség, Szentendre.
 • Mayer József (2008): Felnőttek az iskolában. Új Pedagógiai Szemle, 11-12.sz. 18-43.
 • Lukács Erika (2010): Aktív idősödés mint lehetséges eszköz az idősödés gazdasági hatásainak kezelésére. Egy sikeres aktív idősödései stratégia a gyakorlatban: Finnország példája. Humánpolitikai Szemle, 10. sz. 10-19.
 • Torgyik Judit (2012): A tanulás színterei felnőtt-és időskorban. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.
40 Mit tanultam a mai órán? c. módszer során a hallgatók ragasztható cédulára felírnak egy-egy, számukra fontos gondolatot az óra témájával kapcsolatban, s a cédulát felragasztják a táblára. Mielőtt elmennének, módot adunk a cédulák közös átnézésére, elolvasására, reflektálására is.