Skip navigation

A stúdiumhoz kapcsolódó, önálló munkában elvégzendő hallgatói feladat

A hallgatók készítsenek a tantárgyhoz kapcsolódóan multikulturális portfóliót, amelyet a félév során folyamatos munka révén gyűjtenek, alakítanak ki. A portfólió: olyan dokumentumgyűjtemény, amelyet kötve, vagy fűzve a szorgalmi időszak végén, megadott határidőre nyújtanak be az oktatónak. A portfólió lehet elektronikus formátumú is, az intézményi Moodle rendszerbe feltöltve.
A portfólió a következő részekből álljon:
1. feladat: Válasszanak ki egy nemzetiségi vagy kisebbségi, migráns gyerekekkel is foglalkozó közoktatási intézményt, általános vagy középiskolát. Ismerjék meg az intézmény működését, annak pedagógiai programját, majd mutassák be az iskola pedagógiai jellemzőit 5 oldalban. Szempontok a bemutatáshoz:
 • az iskola rövid története, helye a település életében,
 • osztályok száma, tanulók-tanárok létszáma, a diákok szociokulturális jellemzői,
 • az intézmény jellegzetes profilja, pedagógiai programjának sajátosságai,
 • a diákoknak kínált nemzetiségi kultúrát/kultúrákat bemutató programok (tanórai és tanórán kívüli lehetőségek).
2. feladat: 2 tanóra megfigyelése és szakszerű dokumentálása.
3. feladat: Látogassanak meg egy szabadon választott, kisebbségi kultúrát, illetve a kulturális sokféleséget bemutató múzeumot (pl. bármely hazai nemzetiség múzeumát, helytörténeti gyűjteményét vagy a budapesti Holokauszt Emlékközpontot). A látogatásról írjanak reflektív naplót, készítsenek fényképeket is! Mutassák be, mit láttak, továbbá, gondolják át, hogyan lehet hasznosítani a látottakat a pedagógusi munkájukban! A belépőjegyet mellékeljék az anyaghoz! Terjedelem: 2 oldal.
4. feladat: Nézzenek meg egy szabadon választott, kisebbségekről vagy migránsokró, illetve azok társadalmi megítéléséről szóló filmet vagy színdarabot. Írjanak róla reflektív naplót 2 oldalban. A belépőjegyet mellékeljék.
5. feladat: készítsenek interjút egy kisebbségi személyről kultúra, szocializáció, identitás, hagyományőrzés témában, s ehhez 20-25 kérdésből álló kérdéssort állítsanak össze.
6. feladat: Olvassanak olyan szépirodalmi műveket, regényeket, amelyek témájukat tekintve a kisebbségekkel, migránsok helyzetével vagy a társadalmi sokféleség megítélésével (is) foglalkoznak, s egyúttal iskolai tanulságokkal ugyancsak szolgálnak. Készítsenek róla reflektív olvasónaplót 2 oldalban.
Választható alkotások:
 • Szép Ernő (2011): Emberszag. Osiris Kiadó, Budapest c. könyve vagy
 • Lakatos Menyhért (2009): Füstös képek. WJK, Budapest.
 • Frankl, Viktor (2010): ...mégis mondj igent az életre. Jel Kiadó, Budapest.
 • Boyne, John (2007): A csíkos pizsamás fiú. Ciceró, Budapest.
 • Halász Péter (2011): Második avenue. Park Kiadó, Budapest.
 • Ödön von Horváth (2013): Istentelen ifjúság. Helikon Kiadó, Budapest c. műve.
Értékelés: A portfólió értékelésének három fő szempontja: a tartalom és a forma milyensége, továbbá a megadott határidő betartása.
 • Tartalom: A portfólióban tükröződjenek a pedagógusoktól az Európai Képesítési Keretrendszerben elvárt, jelenleg érvényben lévő nemzetközi és a Magyar Képesítési Keretrendszerben megadott hazai standardoknak megfelelő tartalmak. Értékelésre kerül a reflexió képessége, színvonala, a megfigyelés szakszerű érvényesítése. Az irodalmi művek elemzése során az elemző-értékelő attitűd s a stúdium elméleti tananyagával való összekapcsolás képessége kerül értékelésre. A múzeumlátogatás, a színház- és a mozilátogatás során, az iskolán kívüli tanulás, tapasztalatszerzés lehetőségeinek feltérképezése kerül értékelésre.
 • Forma: értékelésre kerül a megadott szempontsor követése. Számítógéppel írt anyag készüljön, Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sortávval, 12-es betűmérettel. A portfóliót fűzve, előlappal ellátva adják be.
 • Pontosság, precizitás: elvárás az oktató által a félév elején megadott leadási határidő pontos teljesítése. A későbbi leadás jegylevonással jár együtt.

Ajánlott irodalom

 • Falus Iván-Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, Gondolat Kiadói Kör, Budapest.
 • Szivák Judit (2010): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest.